Pihasauna omaan pihaan? – näillä vinkeillä onnistut!

Pihasauna on kokenut uuden tulemisen. Yhä useampi haaveilee pikkuisesta pihasaunasta jopa kaupunkitontillensa. Nämä asiat on hyvä selvittää ennen kuin alat rakentaa.

Pihasauna on parhaimmillaan kuin kesämökkimatka omalla pihalla. Saunarakennuksen kannalta oleellista on selvittää, onko tontillasi jäljellä rakennusoikeutta. Apua saat paikkakuntasi rakennusviranomaisilta.

Lue myös: Kaipaako kylpyhuoneesi remonttia? Näillä ideoilla saat spa-tunnelmaa kotiisi

Rakennusvalvonnasta selviävät myös mahdolliset reunaehdot tulevalle saunalle: Millainen väritys, pintamateriaali ja katto saunassa saa olla? Tuleeko saunarakennukseen lämmitys? Tuleeko pihasauna talon ainoaksi saunaksi ja haluatko varustaa sen mukavuuksilla?

Minne pihasauna sijoitetaan tontilla?

Rakentamisala määrittää omakotitalotontilla piharakennuksen mahdolliset sijoittamispaikat.

Rakennuksen sijoittelua kannattaa pohtia ilmansuunnat huomioiden. Jos tapana on saunoa iltaisin, on hyvä miettiä kuinka saunan vilvoittelutila sijoittuu ilta-aurinkoon nähden.

Puulämmitteistä saunaa suunniteltaessa on tärkeää huomioida myös polttopuiden sijoittelu ja kuljetus tontille.

Tarvitseeko pihasauna aina luvan? Onko merkitystä ollaanko kaava-alueella vai ei?

Pihasauna edellyttää aina rakennuslupaa. Piharakentamisessa taas rakennelmat, kuten vajat, huvimajat ja katokset ovat sellaisia, joiden luvanvaraisuudessa on eroja esimerkiksi asemakaava- ja haja-asutusalueiden välillä.

On myös kuntakohtaisia eroja, jotka johtuvat kuntakohtaisten rakennusjärjestysten määräyksistä.

Kuinka lähelle naapuria saa pihasaunan sijoittaa? Kuinka lähelle omaa taloa pihasaunan saa sijoittaa?

Asemakaava-alueilla on usein kaavalla määrätty rakennusten sijoittelua joko tontille osoitetuilla rakennusalueilla tai määräyksinä annetuilla vähimmäisetäisyyksillä tontin rajoista.

Asemakaavojen ulkopuolisilla alueilla on maankäyttö- ja rakennusasetuksella asetettu yleissääntö 5 metrin rajaetäisyydestä. Lisäksi kuntakohtaisissa rakennusjärjestyksissä voi olla sijoitteluun ja etäisyyksiin liittyviä määräyksiä.

Omaan taloon nähden ei välttämättä ole samankaltaista vähimmäisvaatimuksia, mutta lähelle rakentaminen voi aiheuttaa paloturvallisuuteen liittyviä rakenteellisia vaatimuksia.

Kannattaa lisäksi miettiä sijoittelun sopivuutta ja järkevyyttä vähimmäisetäisyyksien ohella. Usein pihasauna on tyyliltään päärakennukseen nähden erilainen, jolloin se voi sopia ympäristöön hieman suuremman etäisyyden avulla.

Usein saunat ovat myös aika matalia, joten savujen kulkeutuminen saunan hormista kannattaa ottaa huomioon erityisesti, jos asuinrakennus on korkeampi.

Mikä määrittelee millaisen saunan voin tontilleni rakentaa?

Asemakaava-alueella kaavamääräyksissä voi olla rakennusten ulkoasua koskien mm. katon muotoon ja kaltevuuteen, julkisivumateriaaleihin tai -väritykseen liittyviä määräyksiä.

Asemakaava-alueilla voi lisäksi olla erilaisia alue- tai korttelikohtaisia rakentamistapaohjeita.

Lainsäädännöstä tulevat yleiset vaatimukset edellyttävät muun muassa rakennuksen ympäristöön soveltuvuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Pihasaunan ja muidenkin talousrakennusten tulisi olla ulkonäöltään ympäröiviin rakennuksiin ja maastoon soveltuvia.

Miten pihasaunan jätevesiasiat tulisi hoitaa, jos rakennus sijoitetaan kaava-alueelle ja entä kaava-alueen ulkopuolelle? Onko eroa?

Sijainnin osalta olennainen ero on siinä sijaitseeko sauna vesilaitoksen toiminta-alueella vai ei, eli onko kiinteistö liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Muualla sovelletaan paljon esillä ollutta jätevesiasetusta, mutta sen ulkopuolelle jäävät kuitenkin vähäiset vesimäärät, eli saunan varustelutaso vaikuttaa asiaan.

Yksinkertaisimmillaan pihasaunaa käytetään vain kantoveden varassa, eli vesi tuodaan ämpärillä. Laajimmillaan varusteluun voi kuulua lämminvesivaraaja, suihku tai jopa wc.

Kuntakohtaisissa ympäristönsuojelumääräyksissä voi lisäksi olla paikallisia määräyksiä esimerkiksi pohjavesialueita tai ranta-alueita koskien.

Mitä korkeampi vaatimustaso jätevesien käsittelylle on, sitä todennäköisemmin kannattaisi pyrkiä johtamaan saunankin vedet päärakennuksen kanssa samaan järjestelmään.

Paljonko rakennuslupa pihasaunaa hakiessa maksaa?

Rakennusvalvontataksat ovat kuntakohtaisia ja lupamaksuun voi vaikuttaa muun muassa rakennuksen käyttötarkoituksen lisäksi pinta-ala, varustelutaso, sijainti tai muut erityiset lupa-asiaan liittyvät seikat. Sadoista euroista yleensä on kyse.

Mitä ammattilaisia vaaditaan käytettäväksi pihasaunaa rakentaessa?

Rakennuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen lainsäädäntö edellyttää rakennuslupaa vaativissa hankkeissa pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan. Tämä henkilö voi olla sama, jos pätevyys ja osaaminen riittävät.

Tässäkin asiassa tarvittavien ammattihenkilöiden tarve ja heiltä vaadittava pätevyys riippuvat hankkeen vaativuudesta, eli saunan koko ja varustelutaso vaikuttavat asiaan.

Lvi-töiden osalta edelläkin mainittu vesi- ja viemärijärjestelyjen varustelutaso voi saunoissa vaihdella aika paljonkin. Siksi vesi- ja viemäritöihin liittyvä vaatimustaso vaihtelee enemmänkin tapauskohtaisesti. Sähköasennuksissa taas asentajalla on oltava tietty pätevyys, mutta kyseessä on Tukesin valvoma henkilölle myönnetty pätevyys, eikä rakennuslupaan liittyvä kohdekohtainen hyväksyntä.

Muilta osin kyse ei välttämättä ole lainsäädännön vaatimuksista vaan enemmänkin kohteen tilaajan/rakennuttajan itse määrittelemistä vaatimuksista, eli tilaajahan voi halutessaan edellyttää sertifioituja asentajia sellaisiinkin asioihin, joihin ei lainsäädännössä suoraa vaatimusta olisi.

Rakentamisessa kannattaisi yleisesti pyrkiä tekemään mahdollisimman hyvää, eikä pitää tavoitteena vain tiettyjen vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Parempaahan saa aina tehdä kuin mitä vähimmillään vaaditaan.

Asiantuntijana Vihdin kunnan johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen.

Avainsanat

Keskustelu

Kommentoi juttua: Pihasauna omaan pihaan? – näillä vinkeillä onnistut!

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

X