WWF haastoi Gasellit mukaan Earth Hour 2018-tempaukseen.