Joka kolmas isä haluaa lisää isyysvapaata Kotilieden kyselyssä: ”Sitä tulette samaan”, lupaa perheministeri Saarikko

Isät kadehtivat äideiltä näiden tunnesidettä lapseen ja mahdollisuutta viettää lapsen kanssa enemmän aikaa. Kolme prosenttia isistä haluaisi jopa synnyttää ja neljä prosenttia imettää.

Isyysvapaa pitenee vuoden 2019 alusta.

”Kyllä uskaltaisin sanoa, että näin tulee tapahtumaan”, lupaa perheministeri Annika Saarikko (kesk) Kotiliedelle.

Kuinka paljon, ja mitä muuta perhevapaille tehdään? Siitä hallituksen pitäisi päästä kompromissiin kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Ainakin isien huutoon siis vastataan.

Kotiliesi teetti mielipidetutkimuksen, jossa alle 12-vuotiaiden lasten isiä pyydettiin vastaamaan kysymykseen ”Mikä konkreettinen muutos saisi sinut pitämään enemmän vanhempain- ja hoitovapaata?

Isistä valtaosa, 63 prosenttia vastasi, että parempi rahallinen korvaus. Reilu kolmannes, 36 prosenttia oli myös sitä mieltä, että ainoastaan isille korvamerkityn vapaan lisääminen.

Mitä nuorempi isä, sitä enemmän vastaaja kaipasi lisää nimenomaan isille korvamerkittyä isyysvapaata.

Viidesosa miehistä ei pidä lainkaan isyysvapaata

Kysely vahvistaa, että isillä on aito halu jakaa perhevapaita nykyistä tasa-arvoisemmin.

Syyskuussa 2017 julkaistussa THL:n laajassa perhevapaita käsitelleessä raportissa kuului sama viesti.

Isät pitävät tällä hetkellä pienten lasten hoitoon tarkoitetuista ansiosidonnaista vanhempainvapaista 9,5 prosenttia.

Tämä on vähiten Pohjoismaissa, vaikka isiä on kannustettu lasten kanssa kotoiluun jo 40 vuotta. Isyysvapaa otettiin käyttöön vuonna 1978.

Isyysvapaita pitävät eniten korkeasti koulutetut, hyvissä asemissa työskentelevät ensimmäisten lasten isät. Kokonaan vapaat jättää  pitämättä viidesosa isistä.

Työnantajan asenteisiin vetoaa vähemmän kuin joka viides isä. Työnantajiin nurjista asenteista isyysvapaiden vajaakäyttö ei siis näytä johtuvan.

Sekavaa  ja sirpaleista perhevapaajärjestelmää on yritetty uudistaa jo kymmenen vuotta.

Uudistuksella tavoitellaan parempaa tasa-arvoa. Hallitus haluaa saada äidit nopeammin töihin ja isät kotiin. Jäykästä järjestelmästä on tarkoitus tehdä myös joustavampi.

Mitään valtaisaa remonttia ei ole tulossa, koska uudistus ei saa käytännössä maksaa mitään.

68 prosenttia tekee asioita eri tavalla kuin oma isä

Vaikka päättäjät etenevät hitaasti, 2000-luvun isät tunnistavat itsessään asenteiden muutoksen.

Kotilieden kyselyssä peräti 68 prosenttia isistä luonnehtii olevansa jollain tavalla erilainen omaan isäänsä verrattuna. Isien vastauksissa toistuvat samat luonnehdinnat: isät kokevat olevansa lastensa elämässä enemmän läsnä. He tukevat ja hellivät lapsiaan enemmän kuin oma isä aikanaan. Monessa vastauksessa isä sanoo käyttävänsä alkoholia vähemmän.

Etenkin vanhimmat isät ovat vakuuttuneita muutoksesta.

Näin isät itse kuvailevat:

Oma isä ei ollut mukana elämässä kun olimme pieniä. Ryyppäsi vain. Itse aion olla läsnä keinolla millä hyvänsä.”

Uskon antavani enemmän läheisyyttä ja hellyyttä kuin oma isäni.”

Olen itse pyrkinyt siihen, että tunteista keskustellaan ja niitä myös osoitetaan. Lisäksi lapsia on halattu, silitetty ja otettu syliin päivittäin.”

Hyvä isä on isien itsensä mielestä läsnäoleva ja turvallinen

Hyvää isää vastaajat kuvaavat sanoilla rakastava, huolehtiva, luotettava, turvallinen. Eniten toistuu adjektiivi läsnäoleva.

”Läsnäoleminen tarkoittaa sitä, että huomioi lasta ja hänen tekemisiään ja on siitä kaikesta kiinnostunut, ja että lapsi huomaa sen.”

”Hyvä isä lähtee mukaan lapsen touhuihin ja ottaa mukaan omiinsa.  Kertoo päivittäin kuinka rakastaa ja pitää lähellään.”.”

Isien vastausten perusteella isät ja äidit jakavat vanhemmuuden arjen hyvin tasapuolisesti.

Lapsen koulunkäyntiä vanhemmat tukevat yhdessä, samoin kumpikin huolehtii lapsen terveydestä sekä ilta- ja aamutoimista. Lapsen leikkeihin osallistuminen sujuu myös molemmilta.

Isien omien vastauksen perusteella he huolehtivat lasten kuljettamisesta harrastuksiin hiukan enemmän kuin äiti.

Äidit puolestaan pitävät hiukan ahkerammin yhteyttä lapsen päiväkotiin ja kouluun.

Lapsen vaatehuolto tuntuu kuitenkin olevan lähes yksinomaan äitien käsissä. Vain kolme prosenttia isistä sanoo kantavansa vastuun vaatteista.

Hellyyttä pitää osoittaa lapselle joka päivä

Nykyisät hellivät lapsiaan ahkerasti, 72 prosenttia joka päivä ja 19 prosenttia pari kertaa viikossa. Mitä nuorempi isä, sitä enemmän hellyys kuuluu päivittäiseen arkeen.

Kysyimme isiltä myös, kadehtivatko isät  puolisoltaan lapsiin liittyviä asioita.

Joka toinen isä (47 %) vastasi myöntävästi.

Viidennes vastaajista (27 %) kadehtii puolison mahdollisuutta viettää lasten kanssa enemmän aikaa. Samoin viidennes (23 %) tuntee kateutta puolison ja lasten välisestä tunnesiteestä.

Kolme prosenttia vastaajista vastaa kadehtivansa raskauden ja synnyttämisen kokemusta ja neljä prosenttia mahdollisuutta imettää.

Tutkimuksen teki Kotilieden pyynnöstä Norstat Finland Oy. Se haastatteli sähköpostipaneelissa 554 isää ajalla 28.9–10.10.2017.

 

Lue myös juttu Kotiliesi tutki, kuinka usein isät osoittavat lapsilleen hellyyttä – Näin he itse sanovat: ”Hyvä isä on läsnäoleva, luotettava ja turvallinen”

Lisää isistä 16.11.2017 ilmestyvässä Kotilieden 95-vuotisjuhlalehdessä.

Avainsanat

Keskustelu

Kommentoi juttua: Joka kolmas isä haluaa lisää isyysvapaata Kotilieden kyselyssä: ”Sitä tulette samaan”, lupaa perheministeri Saarikko

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

X