Luonto

Korpi, räme vai neva? Pieni opas suotyyppien tunnistukseen

Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Suot ovat osa suomalaista sielunmaisemaa, mutta tiesitkö, että eri suotyyppejä on Suomessa kymmeniä?

Tuoksuuko nenässäsi suopursu, uppoavatko kengät märkään mättääseen? Taidat olla suolla, Suomen monimuotoisimman ekosysteemin äärellä. Tuhansien järvien maa on samalla yksi maailman soisimmista maista, ja eri suotyypit ovat aikoinaan peittäneet jopa noin kolmanneksen Suomen maa-alasta.

Lue myös Seura.fi: Ojittamaton keidassuo on Etelä-Pohjanmaalla harvinainen näky – Saara Reini pelasti suon ja nimesi sen Utusuoksi

Maallikko mieltää kaikki suot upottaviksi suopursukeitaiksi. Suomessa eri suotyyppejä voidaan kuitenkin erottaa useita kymmeniä. Karkeasti jaoteltuna suot voidaan luokitella neljään päätyyppiin, joita ovat puustoiset rämeet ja korvet sekä avoimet nevat ja letot. Joskus päätyyppeihin luetaan myös luhdat ja lähteiköt.

Mistä eri suotyypit erottaa toisistaan? Aloitteleva suotutkija voi ottaa avuksi pienen tunnistusoppaamme mättäälle mukaan.

Suotyypit x 6: Näin erotat rämeet korvista ja nevat letoista

Suomalaiset ovat aitoa suokansaa, kasvitieteen professori Jouko Rikkinen kertoo.

”Monelle meistä suot ovat ihan yhtä tärkeä osa suomalaista luonnonmaisemaa kuin metsät, harjut ja järvenselät. Varsinkin hilla-aikaan soilla riittää kulkijaa, mutta jängälle kannattaa sännätä muinakin vuodenaikoina. Maisemat ja tuoksut kyllä palkitsevat. Ja ne ihanat suokasvit, esimerkiksi suopursu, suokukka ja raate, eihän moisia kaunottaria tapaa edes tropiikissa!” Rikkinen sanoo.

Soiden luokittelu perustuu pääasiassa niiden kasvilajistoon, mutta myös esimerkiksi suoveden alkuperällä ja ojituksella on merkityksensä. Rikkinen paljastaa uutuusteoksessaan Suot Suomen luonnossa (2021, Otava), miten eri suotyypit eroavat toisistaan.

1. Rämeet – mäntyjä ja rämevarpuja

Suotyypit: rämeet
Kuva: Jouko Rikkinen

Rämeet ovat puustoisia, pääosin mätäspintaisia, usein paksuturpeisia ja karuja soita. Ne ovat syntyneet karun kangasmaan soistuessa tai rehevämmistä suotyypeistä turvekerroksen paksuuntumisen seurauksena. Monet rämeet muuttuvat aikanaan avosoiksi.

Rämeen tunnusmerkkejä:

Lue myös: Kuinka hyvin tunnistat Suomen luonnossa kasvavat marjat? Tee 10 kysymyksen testi

2. Korvet – korpikuusien kuiskintaa

Suotyypit: korvet
Kuva: Jouko Rikkinen

Korvet ovat tavallisesti kuusivaltaisia soita. Niitä on erityisesti metsämaaston notkelmissa, pienvesien varsilla ja avosoiden laidoilla. Korpien kasvillisuus on hyvin monimuotoista.

Korven tunnusmerkkejä: 

Lue myös: Sienten tunnistus haltuun: Näitä sieniä et halua sekoittaa keskenään! Testaa, erotatko sienten näköislajit toisistaan

3. Nevat – avointa maisemaa ja kahlaajia

Nevat
Kuva: Jouko Rikkinen

Nevat ovat suhteellisen karuja ja toisinaan hyvinkin märkiä avosoita.

Nevan tunnusmerkkejä:

4. Letot – reheviä ja uhanalaisia

Suotyypit: letot
Kuva: Jouko Rikkinen

Letot ovat avoimia tai vähäpuustoisia, suhteellisen runsasravinteisia avosoita. Niitä löytyy etenkin kalkkiseuduilta ja harjumuodostumien reuna-alueilta. Letot ovat yleisempiä pohjoisessa kuin Etelä-Suomessa.

Leton tunnusmerkkejä: 

Lue myös: Salaperäiset sammalet kukoistivat jo dinosaurusten aikaan – lue kiehtova luontotarina

5. Luhdat – vesistöjen naapurit

Luhdat
Kuva: Jouko Rikkinen

Luhdat sijaitsevat aina vesistön vaikutuspiirissä, esimerkiksi järvenrannoilla ja jokien varsilla. Esimerkiksi kevättulvien aikaan suon pinta voi olla pitkään veden vallassa.

Luhdan tunnusmerkkejä: 

Lue myös: Kuinka hyvin tunnet linnut? Testaa 10 kysymyksellä!

6. Lähteiköt – pulppuavia lähteitä

Kuninkaanlähde
Kuninkaanlähde on suosittu matkakohde. Kuva: Lehtikuva

Lähteet, lähteiköt ja tihkupinnat ovat yleensä pienialaisia, ja sijaitsevat tyypillisesti vaaran tai harjun alarinteillä. Niitä voi esiintyä myös soilla.

Lähteikön tunnusmerkkejä: 

Muut lähteet: MetsäVerkon suotyyppi-sivusto, Biopopin materiaalipankki, Ympäristöhallinto, Suoseura

Kommentoi

Kommentoi juttua: Korpi, räme vai neva? Pieni opas suotyyppien tunnistukseen

Sinun täytyy kommentoidaksesi.