Talous

Naisille vihdoin sama palkka kuin miehille – auttaisiko Islannin malli suomalaisnaisia?

Jos etsit Islannin malli -sanoilla tietoa, löydät asiaa vain jalkapallosta. Islannin malli tarkoittaa kuitenkin myös vuonna 2018 voimaan astuvaa lakia, jolla on tarkoitus pienentää naisten ja miesten palkkojen välistä eroa. Näin he sen tekevät!

Islannin malli herättää nyt kiinnostusta myös meillä Suomessa, jossa naisen euro on ollut noin 80 senttiä jo kolme vuosikymmentä. Lähtevätkö Suomessakin naiset osoittamaan mieltä palkkojensa puolesta, kuten Islannissa kävi?

Islannin naiset ovat osoittaneet kadulla mieltä tasa-arvoisen palkkauksen puolesta, vaikka maa on ollut maailman tasa-arvoisin maa Maailman talousfoorumin (WEF) selvityksissä jo yhdeksän vuotta. Norja on marraskuussa julkistetussa listassa toisena ja Suomi kolmantena.

Islannin kruunut

Nyt Islannissa tartutaan naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin oikein lailla, koska palkkaeroa ei ole muuttanut edes se, että lähes 80 prosenttia naisista on työmarkkinoilla ja 66 prosenttia korkeakoulutetuista on naisia.

Maailman tasa-arvoisimmissakin maissa on siis vielä korjattavaa.

Uusi palkkatasa-arvolaki määrää korjaamaan palkkaerot

Vuoden alusta Islannissa astuu voimaan laki, joka velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat selvittämään, maksetaanko naisille ja miehille samasta ja samanarvoisesta työstä yhtäsuurta palkkaa. Laki myös määrää korjaamaan mahdolliset erot.

Järjestelmää on kokeiltu monivuotisessa pilottiprojektissa, joka päättyy nyt lain astuessa voimaan.

Palkkavertailu perustuu ISO-standardoituun arviointimalliin, jolloin mallia voivat käyttää myös muut maat. Järjestelmän tavoitteena on maksaa samaa palkkaa samanarvoisesta työstä, ei maksaa samaa palkkaa kaikille.

Työnantajalla on palkkavertailun jälkeen mahdollisuus saada sertifikaatti siitä, että yrityksen palkkapolitiikka on avointa ja että se ei sisällä sukupuolisyrjintää – eikä muutakaan syrjintää, esimerkiksi etnisen taustan perusteella.

Suomessa Eduskunnan feministiryhmä ja naisverkosto järjestivät aiheesta marraskuussa seminaarin eduskunnassa.

”Keskeisintä Islannin mallissa on sertifikaattia hakevan työpaikan kaikkien tehtävien ja palkkojen läpikäynti samalla, laadukkaaksi arvioidulla arviointijärjestelmällä. Tavoitteena on taata, että saman työnantajan piirissä samasta ja samanarvoisesta työstä saa samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Täyttä arviointijärjestelmän syrjimättömyyttä ei voi millään taata mutta aina on eduksi, jos siihen on kaikin keinoin pyritty”, työelämätutkija, filosofian tohtori Paula Koskinen Sandberg sanoo.

Hän pitää Islannin mallia varsin positiivisena aloitteena.

”Silti lehtijutut siitä, että malli poistaa palkkaerot kokonaan, ovat liioiteltuja. Mallin soveltaminen tapahtuu organisaatiokohtaisesti eikä se pure muihin palkkaeron syihin kuin työpaikan sisäisiin vääristymiin. Siitä huolimatta tällainen työ on tärkeää. Suomessa on periaatteessa ihan vastaava tasa-arvolaki, mutta menetelmät tehdä tehtävien vaativuuden arviointia sekä lain valvonta ovat puutteellisia”, Paula Koskinen Sandberg sanoo.

Korkeastikoulutettujen keskusliitto AKAVAN puheenjohtaja Sture Fjäder kiiruhti ensimmäisten joukossa vaatimaan Islannin mallin mukaista toimintaa Suomessakin.

Fjäderin mukaan jo viiden vuoden sisällä Suomen tulisi saavuttaa kärkisija eri maiden välisessä palkkatasa-arvovertailussa, kun nyt palkkatasa-arvoa vertailtaessa olemme vasta sijalla seitsemän.

Islannin muita tasa-arvopäätöksiä

Tänä vuonna Islannissa päätettiin, että budjettilakien vaikutukset eri sukupuoliin on arvioitava.

Vuonna 2013 säädettiin laki kiintiöistä, jotta yritysten hallitusten jäseniksi valitaan vähintään 40 prosenttia naisia.

Perhevapaansa Islanti muutti jo vuonna 2001, eikä maassa enää keskustella uraäiti vai kotiäiti -teemasta.

Islannissa vanhempainvapaat jaetaan 3+3+3 mallin mukaan, jossa kolme kuukautta vanhempainvapaasta kuuluu äidille, kolme isälle ja loput kolme kuukautta perhe saa käyttää oman mielensä mukaan. Uudistus on lisännyt isien lastensa kanssa viettämää aikaa.

Vanhemmuuden kustannukset myös jaetaan kaikkien työnantajien kesken. Perhevapaalla oleva vanhempi saa korvausta 80 prosenttia kuukausipalkastaan, enintään 4 000 euroa kuukaudessa.

Vanhemmuuteen liittyvät uudistukset ovat vaikuttanut naisten työllisyysasteeseen, sillä se on Islannissa korkea, 80-90 prosenttia.

Kommentoi

Kommentoi juttua: Naisille vihdoin sama palkka kuin miehille – auttaisiko Islannin malli suomalaisnaisia?

Pauli Sumanen

Jos Islannin malli otettaisiin Suomeen, se tarkoittaisi, että miesten palkkoja tulisi korottaa keskimäärin 10 %. Suomi kuuluu EU:hun ja EU:ssa lasketaan palkkaero tuntipalkasta tehtyä työtuntia kohden. Naisten ansiot ovat noin 80 % miesten ansiosta, mutta niiden samojen naisten vuosityötunnit ovat myös noin 80 % miesten vuosityötunneista. EU:n määritelmien mukaan keskituntipalkka on siis sama. Mutta EU on palkkatasa-arvodirektiivissään määrännyt, että työeläkkeet ovat erottamaton osa palkkaa. Ja naiset saavat työeläkettä samalla maksulla kuin miehetkin 8-10 % enemmän.
Miehet ovat Suomessa palkkakuopassa ja haluavat Islannin mallin meille ilman EU-eroa.

Sinun täytyy kommentoidaksesi.