Talous

Oletko työtön - kannattaisiko oman yrityksen perustaminen? Asiantuntija selvittää yrittäjyyden perusasiat

Yrityksen perustaminen on yksi vaihtoehto, kun joutuu työttömäksi. Kannustinloukkoja on viime vuosina purettu, mutta ole tarkkana, että et jää työttömyysturvan ulkopuolelle.

1. Saako yrittäjä työttymyysturvaa?

Yrittäjyyttä pohtiva joutuu puntaroimaan toimeentuloaan. Säännöllinen kuukausipalkka ei välttämättä toteudu. Toisaalta yrittäjyys voi olla ainoa tapa työllistyä. Turvallisimmin yrittäjyyttä pääsee kokeilemaan sivutoimisena yrittäjänä, jolloin voi saada soviteltua työttömyysetuutta. Soviteltu työttömyysturva lasketaan tulojen mukaan siten, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää kuukaudessa 300 euron suojaosan.

Jos ansiosidonnainen työttömyysetuus on 1 500 euroa ja sivutoiminen yrittäjä saa 800 euron keikan, hänen työttömyyspäivärahastaan vähennetään puolet suojaosan ylittävästä tulosta. Henkilö siis saa työttömyysetuutta 1 250 euroa ja lisäksi ansaitsemansa 800 euroa, yhteensä 2 050 euroa.

Yrityksen perustavan työttömän on kuitenkin vaikea todistaa itseään sivutoimiseksi. Siksi työttömyyttä ounastelevan palkkatyöläisen voi olla järkevää perustaa yritys hyvissä ajoin ennen työttömyyttä. Kun yritystoimintaa on harjoitettu kokopäivätyön ohella kuukausia, se voidaan katsoa työttömyyden alkaessa sivutoimiseksi. Tosin vireillä on lakiesitys, jonka myötä yrittäjyyttä voisi kokeilla neljä kuukautta menettämättä työttömyysturvaansa.

2. Kuka voi saada starttirahaa?

Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyysturvaa. Sen sijaan uutta yritystä perustava ja nykyisin myös sivutoimisesta päätoimiseksi siirtyvä yrittäjä voi hakea starttirahaa. Starttiraha täytyy hakea ennen kuin yritys on perustettu, sillä jo perustetulle yritykselle sitä ei voida myöntää.

Enintään viideltä päivältä viikossa maksettavan starttirahan suuruus on tänä vuonna 32,40 euroa päivältä eli noin 700 euroa kuussa, ja sitä voi saada enintään 12 kuukaudelta.

Päätoimiseksi yrittäjyys katsotaan silloin, kun yrityksen vaatima työmäärä on niin suuri, että yrittäjä ei voi vastaanottaa kokoaikatyötä.

3. Onko eläkevakuutus yrittäjälle pakollinen?

Aloittavan yrittäjän on mietittävä, ottaako heti lain määräämän yrittäjän eläkevakuutuksen (yel) tai maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen (myel), vai katsooko ensin, miten yritys alkaa pyöriä. Eläkevakuutusta ei tarvitse ottaa ennen kuin yrittäjän arvioitu vuotuinen työtulo on vähintään 7 645,25 euroa.

Yrittäjä arvioi työtulonsa itse, ja sen perusteella määräytyvät vakuutusmaksu ja eläkkeen ja työttömyysturvan suuruus.

Vakuutusmaksu on keskimäärin 24 prosenttia työtulosta, mutta uusi yrittäjä saa vakuutusmaksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan.

Kampaajan sakset ja kampa hiussuortuvan kera.

4. Miten yrittäjä turvaa työttömyyden?

Työttömyys- ja sosiaaliturvan kannalta yel-vakuutus on merkittävä. Jos yrittäjänä haluaa turvata työttömyyden varalle ansiosidonnaisen päivärahan, on oltava työttömyyskassan jäsen. Jäsenyys edellyttää yel-vakuutusta. Jotta ansiosidonnaiseen oikeuttava yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehto kertyisi, yrittäjän on arvioitava eläkevakuutuksensa mukainen työtulo vähintään 12 564 euron suuruiseksi, mikä nostaa vakuutusmaksua.

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on kuitenkin turvanaan ns. jälkisuoja. Sen mukaan alle 18 kuukautta yrittäjänä ollut ja sitä ennen palkansaajakassaan kuulunut voi saada ansiopäivärahaa palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella. Se edellyttää, että yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt, sillä päiväraha määritellään viimeksi täyttyneen ehdon mukaisesti. Ei ole väliä, onko henkilö jo siirtynyt palkansaajakassasta yrittäjäkassaan.

Kun suoja-aika on kulunut, yrittäjä saa työttömyysturvaa ansiosidonnaisena yrittäjäkassasta, jos on ehtinyt täyttää työssäoloehdon, tai Kelasta. Kelan etuus on ansiosidonnaista pienempi.

5. Voiko yrityksen lopettaa?

Työttömyysturvan saanti edellyttää, että yritystoiminta on lopetettu: eläkevakuutusta ei enää makseta, ja yritys on poistettu alv- ja ennakkoperintärekistereistä. Kaupparekisterin Y-tunnus ei estä työttömyysturvaa, eikä toiminimiyrittäjiltä vaadita poistumista verorekistereistä.

Yrittäjä voi siis lopettaa ja aloittaa toiminnan useita kertoja keskeyttämällä eläkemaksut. Aloittelevalle pienyrittäjälle lopettamista helpottaa myös se, että alv-rekisteriin ei tarvitse liittyä ennen kuin liikevaihto ylittää 10 000 euroa vuodessa. Myös ennakkoperintärekisteriin kuuluminen on vapaaehtoista.

Tosin palveluja ostavat yritykset ja henkilöt suosivat rekisterissä olevaa yritystä, sillä silloin niiden ei itse tarvitse hoitaa ennakonpidätyksiä.

Asiantuntijoina yritysasiakkuuskoordinaattori Riku Hautamäki, Uudenmaan TE-toimisto ja työttömyysturva-asiantuntija Kirsi Muinonen.

Yrittäjäksi aikova, muista nämä linkit

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö

yrityssuomi

kela

perustayritys.fi

te-toimisto

uusyrityskeskukset

vero.fi

TYJ

AYT

SYT

Juttu on julkaistu Kotiliedessä 23/17.

Kommentoi

Kommentoi juttua: Oletko työtön - kannattaisiko oman yrityksen perustaminen? Asiantuntija selvittää yrittäjyyden perusasiat

Jyri Siljamo

Toi ykköskohdan laskelma ei ymmärtääkseni mene noin: 800 plus puolet 1200sta (eli puolet turvaosan ylittävästä työosasta) plus 300 eli 1900 vai mitä ymmärsin väärin?

Yrittäjä

Asiantuntijan antamien lausuntojen lisäksi kannattaa muistaa, että

1) yrittäjä ei saa lainaa yhtä helposti kuin palkansaaja koska yrittäjä joutuu toimittamaan viimeisen kolmen vuoden tilinpäätöstiedot jne. Jos palkansaaja hakee esim. autolainaa 10k ja työskentelee konkurssikypsässä yrityksessä vaikkapa 1900 eur kk-palkalla, niin ei tarvitse lähetellä tilinpäätöstietoja vaan lainaa saa ilman perusteluja
2) yrittäjä on kaiken sosiaaliturvan ulkopuolella, esim. yel maksaa 6 kertaa enemmän kuin tyel, jotta yrittäjä pääsee samaan eläkkeeseen kuin palkansaaja, isyys-/äitiysraha laskentaan yel:stä, mutta sakot maksetuista palkoista…puistattaa….
3) yrittäjän kumppani on myös heikommassa asemassa esim työttömyyden sattuessa kohdalle koska silloin yrittäjäkumppanin yrityksen (vaikka sen liikevaihto olisi 5.000 eur vuodessa) tulisi palkata kyseinen työttömäksi jäänyt palkansaaja

Sinun täytyy kommentoidaksesi.