Osallistumisen ehdot

Testiryhmään saavat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän työntekijät. Osallistumalla testiryhmään osallistuja antaa järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleenluovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä. Osallistumalla testiryhmään osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Lue henkilötietojen käsittelystä!

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu testiryhmään osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen testituotteiden määrään ja arvoon sekä testituotteiden luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista testiryhmään osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, testituotteiden lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi testituotteiden hyödyntämiseen.

Järjestäjä ei ole vastuussa testituotteiden aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä testiryhmän virallisissa säännöissä mainitun testituotteen arvoa tai määrää. Testituotteen vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, testiryhmän yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta testiryhmään tai testituotteen lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä testiryhmään osallistumiseen. Mikäli testiryhmän kokonaisuuteen kuuluu arvonta tai kilpailu pätevät siihen myös Otavamedia Oy: kilpailujen ehdot. Lue kilpailujen ehdot kokonaisuudessaan tästä.

Verotus

Mahdollisen arvonnan tai kilpailun järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

Testiryhmän säännöt

Testiryhmään haetaan mukaan täyttämällä testiryhmähakulomake testiryhmähaussa ilmoitetun ajan puitteissa. Testiryhmään valitut henkilöt sitoutuvat käyttämään tuotteita säännöllisesti vähintään testiryhmä-hakuartikkelissa mainitun ajankohdan ajan. Testiajan päätyttyä testiryhmäläisille lähetetään sähköinen kyselylomake, jossa testiryhmäläiset sitoutuvat kertomaan omista testikokemuksistaan. Testiryhmäläiset sitoutuvat käyttämään tuotteita koko testiajan ja he sitoutuvat toimittamaan kaiken mahdollisen teksti- ja kuvamateriaalin testiryhmän sääntöihin liittyen. Testiryhmäläinen sitoutuu myös siihen, että hänen tuottamiaan sisältöjä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen markkinoinnissa ja viestinnässä. Kolmannella osapuolella tässä yhteydessä tarkoitetaan testiryhmän toteuttamiseen kuuluvia yhteistyökumppaneita. Mikäli testiryhmäläinen tulee valituksi testiryhmään ja hän (testiryhmäläinen) haluaa perua osallistumisensa, tulee se tehdä kolmen päivän kuluessa siitä, kun hän (testiryhmäläinen) saanut ensimmäistä kertaa tiedon tulleensa valituksi testiryhmään. Testiryhmään osallistumisen peruminen tulee tehdä aina kirjallisesti ja siihen sähköpostiosoitteeseen, josta testiryhmään valituksi tuleminen on testiryhmäläiselle ilmoitettu.

Testiryhmän tuloksia julkaistaan Kotiliesi-lehdessä ja Kotiliesi.fi:ssa, ja niitä voidaan nimettöminä hyödyntää myös kolmannen osapuolen mainonnassa. Vastanneiden nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja Otavamedia Oy:n rekisteriselosteesta.