Kevään tullessa puutarhamaa kaipaa taas lannoitusta. Malta silti siivota puutarha ensin. Levitä kevätlannoitteet vasta puutarhan siivouksen jälkeen, etteivät lannoiterakeet kulkeudu haravointijätteen mukana pois.

Milloin kevät lannoitus pitää tehdä

Tutki lannoitepakkauksen tuoteseloste ja käyttöohje ennen valmisteen hankkimista. Valitse kevätpuutarhan yleislannoitteeksi runsastyppinen moniravinteinen lannoite.

Käytä kompostia pensasalustojen katteena. Täysin palanutta kompostia voit sekoittaa multaan. Myös maatuvista lehdistä ja perennavarsista vapautuu ravinteita.

Kalkitse puutarhaa muutamien vuosien välein, sillä maa happamoituu pikku hiljaa. Jätä kalkitsematta happaman maan, kuten alppiruusujen, alueet.

Kuva: Tommi Tuomi