Tiesitkö, että introvertilla voi olla paremmat sosiaaliset taidot kuin ekstrovertilla? Terapeutti korjaa 5 väärää käsitystä introverteista

Introvertti on monen mielikuvissa ujo ja epäsosiaalinen. Todellisuus on usein kuitenkin jotain aivan muuta. Terapeutti Minna Oulasmaa kumoaa viisi yleistä harhaluuloa introverteista.

Introverttiys nähdään usein ekstroverttiyden negatiivisena vastakohtana. Ajatellaan, että kun ekstrovertti on sosiaalinen, introvertin täytyy olla epäsosiaalinen. Tätä käsitystä terapeutti ja tietokirjailija Minna Oulasmaa haluaa purkaa.

”Ajattelen, että kyse on enemmänkin seurallisuuden asteesta ja tarpeesta. Ekstrovertit kaipaavat enemmän ihmisten seuraa, kun taas introverteille riittää vähempikin annos. Liian suuri annos menee jo kuormituksen puolelle”, Oulasmaa kertoo.

Harva introvertti istuu stereotyyppiseen käsitykseen ihmisestä, joka ei kaipaa lainkaan sosiaalisia kontakteja. Introvertteja on laaja skaala, ja monilla heistä on vahvuuksia, joita ekstroverteilla on keskimäärin vähemmän.

Oulasmaa kumoaa viisi yleistä harhaluuloa introverteista.

Lue myös: Oletko introvertti? Asiantuntija listaa 10 syytä, miksi introverttiys on mahtava voimavara!

Väite 1: ”Introvertilla on heikot sosiaaliset taidot”

Sosiaalisuutta pidetään usein tärkeänä piirteenä etenkin työelämässä. Oulasmaan mielestä sosiaalisuuden ihannoimisen sijaan pitäisi arvostaa pikemminkin sosiaalisia taitoja.

”Sosiaalisuus on väärin ymmärretty käsite. Jos työpaikkailmoituksessa haetaan sosiaalista ihmistä, voi saada kahviautomaattikuukkelin, joka viihtyy paremmin muualla kuin itse työssä. Sosiaalisuus viittaa siis avoimuuteen ja seurallisuuden tarpeeseen, ei hyviin sosiaalisiin taitoihin.”

Sosiaalisia taitoja ovat esimerkiksi kyky tulkita toisen ihmisen tunteita ja eläytyä muiden asemaan. Sosiaalisesti taidokas ihminen tulee toimeen ja solmii suhteita monenlaisten ihmisten kanssa.

Sekä introvertilla että ekstrovertilla voi yhtä lailla olla sosiaalisia taitoja.

”Kummastakin ihmistyypistä tulee ihan yhtä sietämätön ilman sosiaalisia taitoja. Introvertti saattaa vetäytyä täysin omiin oloihinsa ja ekstrovertti hukuttaa muut ihmiset valtavaan puhetulvaan.”

Onko introvertti aina ujo? Minna Oulasmaa korjaa väärinkäsitykset introverteista

Introvertit ovat keskivertoa parempia kuuntelemaan, mikä on yksi olennainen sosiaalinen taito. Kuva: iStockphoto

Väite 2: ”Introvertit ovat ujoja”

Introvertti siirtyy usein keskusteluissa tarkkailijan rooliin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi ujo. Introvertti ei yleensä koe tarvetta korostaa itseään suurissa ryhmissä.

”Introvertit pysyttelevät herkästi taka-alalla etenkin ryhmissä, jossa käydään äänekästä ja nopeatempoista keskustelua. Sen sijaan pienissä seurueissa tai kahdenkeskisissä keskusteluissa introvertit voivat olla hyvinkin puheliaita.”

Introvertti saattaa vältellä sosiaalisia tilanteita, koska ne tuntuvat hänestä kuluttavilta ja väsyttäviltä.

Lue myös: 10 syytä, joiden vuoksi introvertti on mahtava puoliso

Väite 3: ”Introvertti ja ekstrovertti eivät tule keskenään toimeen”

Introvertti voi tulla toimeen ekstrovertin kanssa yhtä hyvin kuin toisen introvertin kanssa. On tutkittu, että asiakeskeinen introvertti tulee hyvin toimeen asiakeskeisen ekstrovertin kanssa. Thomas Eriksonin kirjaan Idiootit ympärilläni viitaten asiakeskeisiä ihmistyyppejä kutsutaan sinisiksi introverteiksi ja punaisiksi ekstroverteiksi. Vihreä eli tunnelmakeskeinen introvertti taas tulee toimeen keltaisen eli tunnelmakeskeisen ekstrovertin kanssa.

”Sekä keltaista ekstroverttia että vihreää introverttia kiinnostavat ihmiset, mutta eri annostelulla. Punaisia ekstrovertteja ja sinisiä introvertteja taas yhdistää asiakeskeisyys, mutta heillä voi olla hyvin erilainen tahti.”

Tahtisuus onkin merkittävä tekijä, johon introvertin ja ekstrovertin välinen suhde voi kaatua. Monet introvertit ovat hitaampia ja rauhallisia ja monet ekstrovertit nopeita ja kärsimättömiä.

”Oman tahdin pakottaminen hirveän kauas omasta luontaisesta tahdista on uuvuttavaa ja raskasta. Siinä tilanteessa kummatkin voivat tulla hieman vastaan, jotta löydetään sopiva kompromissi.”

Joidenkin ihmistyyppien välille syntyy herkästi väärinymmärryksiä. Esimerkiksi sininen introvertti ja keltainen ekstrovertti voivat olla hankala yhdistelmä ennen kuin he pääsevät tutustumaan paremmin toisiinsa.

Onko introvertti aina ujo? Minna Oulasmaa korjaa väärinkäsitykset introverteista

Introvertit ovat usein puheliaita kahdenkeskisessä keskustelussa ja pienissä ryhmissä. Kuva: iStockphoto

Väite 4: ”Introverttien täytyisi opetella sosiaalisemmiksi”

Sosiaalisuutta ihannoidaan työelämässä ja yhteiskunnassa. Siksi introvertit joutuvat monesti olemaan sosiaalisempia kuin todellisuudessa ovat.

Introverttien kannattaa asettaa itselleen rajoja: Mikä on minulle sopiva määrä sosiaalista kanssakäymistä ja milloin tarvitsen omaa rauhaa ja täydellistä hiljaisuutta? Näistä erilaisista tarpeista kannattaa keskustella työyhteisössä. Esimiehen tulisi ottaa huomioon, ettei sama työn tekemisen tapa sovi jokaiselle.

”Jos introvertti pakottaa itsensä luonnottomaan työtapaan, eikä kuuntele itseään, hän saattaa uupua.”

Silti sekä introvertin että ekstrovertin on hyvä ajoittain koetella rajojaan. Introvertin ei kannata koko ajan vältellä ihmiskontakteja tai ekstrovertin aina vedota omaan avoimuuteensa. On tilanteita, jolloin sekä introvertin että ekstrovertin on hyvä ottaa oppia toisistaan.

”Rohkaisen introvertteja siedätyshoitoon. Tartu itse aktiivisesti tilaisuuteen, jonka mielelläsi sivuuttaisit: pidä se esitelmä, tapaa yhteistyökumppaneita tai käy tapaamassa sukulaisia. Avain on löytää itselle oikeanlainen sosiaalisen kanssakäymisen annoskoko.”

Väite 5: ”Jos ei ole ekstrovertti, on introvertti”

Usein puhutaan vain introverteista ja ekstroverteista, mutta on hyvä muistaa, että suurin osa ihmisistä asettuu jonnekin näiden ääripäiden välimaastoon. Tähän välimaastoon asettuvaa ihmistyyppiä kutsutaan ambivertiksi.

Ambiverteillä on sekä ekstrovertin että introvertin piirteitä. He voivat viihtyä sekä sosiaalisissa tilanteissa että omissa oloissaan.

”Minä olen ääri-introvertti. Annostelen itselleni sopivan määrän esilläoloa ja esimerkiksi koulutuksia, etten uuvu liikaa. Mieheni, joka on ambivertti, voi esiintyä vaikka joka päivä. Hänellä on seurallisuuden janalla paljon enemmän liikkumavaraa kuin minulla.”

Introverttejakin on erilaisia. Yleensä introvertit jaetaan asiakeskeisiin ja tunnelmakeskeisiin eli sinisiin ja vihreisiin introvertteihin. Tunnelmakeskeiset introvertit ovat asiakeskeisiä introvertteja sosiaalisempia.

Avainsanat

Keskustelu

Kommentoi juttua: Tiesitkö, että introvertilla voi olla paremmat sosiaaliset taidot kuin ekstrovertilla? Terapeutti korjaa 5 väärää käsitystä introverteista

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

X