Hyvinvointi

Henkinen hyvinvointi rakentuu pienistä arjen palasista – näin vaalit hyvää oloa vaikeanakin aikana

Henkinen hyvinvointi perustuu rutiineihin ja kohtaamisiin – hyvään arkeen. Henkistä ja fyysistä hyvinvointia voi ylläpitää pienin keinoin.

Henkinen hyvinvointi tarkoittaa turvallisuuden tunnetta, merkityksellisyyden kokemusta ja mielekästä elämää. Henkiseen hyvinvointiin kuuluu myös kyky kohdata ja hyväksyä vastoinkäymiset ja selviytyä niistä.

Henkinen hyvinvointi syntyy tavallisessa arjessa: arjen rutiineissa ja kohtaamisissa. Arki on hyvää, kun ei ole syytä huoleen. Harvoin perusarjessa edes huomaa, kuinka hyvin kaikki oikeastaan onkaan.

Jokainen voi itse vaikuttaa hyvinvointiinsa, eivätkä keinot ole monimutkaisia.

Henkinen hyvinvointi perustuu rutiineihin

Henkinen hyvinvointi perustuu toimiville ihmissuhteille, mielekkäille harrastuksille ja työlle. Työn tai harrastusten ei tarvitse olla vaativia tai tavoitteellisia: kaikenlainen puuha ja aktiivisuus lisää henkistä hyvinvointia.

Yhtä tärkeää kuin toiminta on myös kyky levätä ja olla vain. Fyysinen hyvinvointi vaikuttaa suoraan henkiseen hyvinvointiin. Fyysiset sairaudet ja säryt alentavat myös psyykkistä hyvinvointia.

Henkinen hyvinvointi on kykyä elää tässä hetkessä ja nähdä tulevaisuus toiveikkaana. Pienet rentoutumis- ja meditointiharjoitukset auttavat läsnäoloon. Kannattaa kuulostella omaa mieltään ja kehoaan: jos kävely, musiikinkuuntelu tai uiminen tuottaa hyvää oloa, harrastuksesta kannattaa pitää kiinni.

Riittävä ja palauttava uni on ensisijaisen tärkeä osa niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia. Unettomuutta kannattaa hoitaa, ja unettomuuden hoitamiseen on useita lääkkeettömiäkin keinoja.

Henkinen hyvinvointi auttaa myös vaikeina aikoina

Vaikeat hetket, haastavat ajat ja vastoinkäymiset, jotka tuottavat surua ja ahdistusta, kuuluvat elämään. Ilman niiden kokemista ei ehkä oppisi huomaamaan ja arvostamaan hyviä hetkiä. Mielen hyvinvoinnin kokemiseen tarvitaan myös apeampia kausia. Hyvää oloa ei voi huomata, ellei joskus voi huonosti.

Myönteinen asenne auttaa vaikeina aikoina. On hyvä pitää mielessä, että kurjakin ajanjakso päättyy joskus, ja elämässä on ollut ja tulee olemaan paljon hyviä hetkiä.

Tuota hyvää toisille

Elämästä voi ja saa karsia kuormittavia tapoja ja ihmissuhteita. Niiden tilalle kannattaa tuoda asioita, jotka lisäävät omaa hyvinvointia.

Omaa henkistä hyvinvointia voi lisätä tuottamalla hyvää mieltä toisille. Auttaminen, palveleminen ja ilon tuottaminen toiselle lisäävät myös omaa onnellisuutta.

Lähde: Mielenterveystalo.fi

Kommentoi

Kommentoi juttua: Henkinen hyvinvointi rakentuu pienistä arjen palasista – näin vaalit hyvää oloa vaikeanakin aikana

Sinun täytyy kommentoidaksesi.