Positiivinen psykologia: ota haltuun opit, joilla saat parhaat puolesi esiin

Positiivinen psykologia on kykyä nähdä ihmisissä, tilanteissa ja ympäristössä uhkien sijaan mahdollisuuksia ja hyviä puolia.

Positiivinen psykologia on nykyään käytössä kaikkialla. Positiivisen psykologian oppeja sovelletaan niin lastenkasvatuksessa, opetuksen pedagogiikassa, työyhteisöjen tiimihengen luomisessa kuin parisuhdeoppaissakin.

Menneinä vuosikymmeninä psykiatria, psykologia ja psykoterapia keskittyivät ihmismielen pahoinvoinnin ympärille. Positiivisen psykologian piirteitä alettiin huomioida mielenterveyden hoidon tavoitteena 1950-luvulta lähtien, mutta postiviisen psykologian rakettimainen nousu alkoi varsinaisesti 1990-luvulla.

Mitä positiivinen psykologia tarkoittaa?

Suuntauksen lähtökohta on, että kukaan ei voi täysin välttyä vaikeuksilta, suruilta ja menetyksiltä.

Positiivisen psykologian ajattelumallin mukaisesti ratkaisevaa onkin, miten vastoinkäymisiä elämässään kokeva pystyy käsittelemään ja selviämään vaikeuksista. Niinpä se keskittyy ongelmien ja sairauksien sijaan löytämään ihmisestä heikkouksien sijaan vahvuuksia: esimerkiksi joustavuutta, pitkäjännitteisyyttä ja sisua.

Tavoitteena on tutkimuksen ja tieteen avulla lisätä ihmisten, ei vain yksilöiden ja joukkojen, hyvinvointia.

Ei taikuutta vaan keinoja, harjoituksia ja työkaluja

Positiivinen psykologia korostaa usein yksilön mahdollisuuksia löytää hyvää mieltä ja onnellisuutta erilaisten käytännön harjoitusten ja työkalujen avulla.

Esimerkiksi hetkeen keskittyminen, kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen ja vaihtoehtojen näkeminen toistuvat usein positiivisen psykologian opeissa. Muiden ihmisten käytöstä ei pyritä muuttamaan moittein vaan kehumalla myönteisiä ja toivottavia piirteitä.

Positiivisen psykologian tavoitteena ei ole jatkuvan mielihyvän aikaansaaminen. Ennemminkin suuntaus korostaa hyvää elämää, joka tarkoittaa kokonaisvaltaista onnellisuutta aktiivisen, onnea tuottavan toiminnan kautta.

Keskeistä on, että toiminta tuottaa onnellisuutta paitsi itselle myös muille ihmisille. Vapaaehtoistyötä pidetäänkin usein onnellisuuden lähteenä.

Optimismia voi oppia

Voiko pessimisti muuttua optimistiksi ja negatiivisuus postiivisuudeksi? Kyllä voi, uskovat positiivisen psykologian ammattilaiset. Yksi positiivisen psykologian käytännön harjoitus onkin, että ihminen alkaa tietoisesti kiinnittää huomionsa hyviin asioihin ja mahdollisuuksiin uhkien sijaan.

Lähde: Positiivinen psykologia -sivusto

Keskustelu

Kommentoi juttua: Positiivinen psykologia: ota haltuun opit, joilla saat parhaat puolesi esiin

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

X