Hyviä uutisia tunnollisille puurtajille: Luonteesi voi suojata sinua masennukselta

Tunnollisuus yhdistyy mielikuvissa helposti kiltteyteen ja nöyryyteen, vaikka se oikeasti tarkoittaa jämäkkyyttä, vastuuntuntoisuutta ja selviytymiskykyä.

Tunnollisuus on luonteenpiirre, joka nähdään usein negatiivisessa valossa. Tunnollista ihmistä pidetään helposti kilttinä puurtajana, kympin tyttönä, hiljaisena suorittajana.

Tällaisten leimojen rasittamille ihmisille on nyt tiedossa hyviä uutisia. Työelämässä tunnollisuus nimittäin saattaa suojata masennukselta.

Kaksi asiaa lisää masennuksen riskiä

Suomen Työterveyslaitos osallistui kansainväliseen hankkeeseen, jossa koottiin yhteen lukuisia eri maissa tehtyjä tutkimuksia työelämään liittyvistä mielenterveyden riskeistä.

Tutkimusprofessori Marianna Virtasen mukaan masennusriskiä lisää työelämässä erityisesti kaksi asiaa.

Toinen riskitekijä ovat ylipitkät, yli 55 tuntia kestävät työviikot ja toinen työntekijän tunne siitä, että työn kuormitus on kova, mutta vaikutusmahdollisuuksia vähän.

Jos työntekijä on luonteeltaan tunnollinen, hänen riskinsä on kuitenkin pienempi.

”Jokaisessa ihmisessä on tietysti monenlaisia luonteenpiirteitä, mutta jos tunnollisuutta on paljon, se ehkäisee masennusoireiden syntymistä”, Virtanen sanoo.

Hänen mielestään tunnollisuutta voi kuvata myös järkevyytenä, järjestelmällisyytenä ja velvollisuudentuntoisuutena.

”Tunnollinen ihminen on tavoitteellinen ja harkitseva, kykenee organisoimaan asioita.”

Tunnollinen palaa töihin

Toisessa kansainvälisessä meta-analyysissä tutkittiin masentuneen työntekijän paluuta sairauslomalta, ja tässäkin tunnollinen ihminen on vahvoilla. Sairastuttuaan masennukseen hän myös toipuu siitä muita nopeammin.

”Tunnollinen ihminen kykenee pitämään elämäänsä paremmin hallinnassa. Vaikka hänellä olisi ongelmia, elämästä ei tule kovin helposti aivan kaoottista, ja hallinnan tunteen menetys on tunnusomaista, kun ihminen sairastuu masennukseen”, Virtanen pohtii.

Tunnollinen ihminen asettaa itselleen päämääriä. Virtanen arvelee, että masennuksesta toipumisessa juuri tällainen päämäärätietoisuus on suojaava tekijä.

”Tunnollinen vaatii itseltään toipumista ja palaamista työkuntoiseksi. Hän ehkä kokee, että omasta elämästä täytyy ottaa vastuu myös silloin, kun menee huonosti.”

Tunnollinen on terve

Työterveyslaitoksen havainnot tukevat aiemmin tehtyjä tutkimuksia, joiden perusteella tunnolliset ihmiset ovat muita terveempiä.

Kasvatustieteen professori Lea Pulkkinen osoitti jo kymmenen vuotta sitten, että vastuuntuntoiset ja tunnolliset lapset ovat aikuisina vahvoilla kaikilla elämänsä alueilla. He ovat terveitä ja menestyvät työelämässä. Myös heidän avioliittonsa ovat keskimääräistä pysyvämpiä.

Työperäinen masennus kasvaa

Tutkija Marianna Virtasen mukaan työperäinen masennus ja siitä johtuvat sairauslomat ovat nousussa niin Suomessa kuin muissakin Suomen kaltaisissa Euroopan maissa.

Masennuksen kokee keskimäärin joka viides työntekijä, ja kerran sairastuneista joka toinen sairastuu myöhemmin uudelleen.

Eniten viime aikoina ovat lisääntyneet nuorten masennuksesta johtuvat sairauslomat. Heistä toisaalta töihin palaa yli 90 prosenttia.

”Sen sijaan masennuksen takia pitkille sairauslomille jääneistä yli viiskymppisistä viidesosa ei ollut vuoden aikana palannut takaisin töihin”, Virtanen sanoo.

Keskustelu

Kommentoi juttua: Hyviä uutisia tunnollisille puurtajille: Luonteesi voi suojata sinua masennukselta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

X