Hyvinvointi

Terapiaan ilmaiseksi? Nettiterapia on usein yhtä tehokasta kuin kasvokkainen terapia, ja kaiken lisäksi se on potilaalle maksutonta

Mitä nopeammin mielen ongelmiin puututaan, sitä parempia tuloksia hoidolla yleensä saadaan. Nettiterapialla on mahdollista saada erinomaisia hoitotuloksia, mutta kenelle nettiterapia oikein sopii?

Kun mieli reistailee, apua olisi hyvä saada nopeasti. Voisiko nettiterapia auttaa? Mitä nettiterapiassa tapahtuu? Kenelle se sopii? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjan ylilääkäri Suoma Saarni kertoo.

1. Mitä nettiterapia on?

HUSin Nettiterapia on psykiatrian ammattilaisten kehittämä tietokoneavusteinen hoito, joka pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan. Se on etänä tapahtuvaa hoitoa, joka koostuu potilaan oireisiin liittyvistä tietomateriaaleista, itsenäisesti tehtävistä harjoituksista ja terapeutin tuesta. Sillä hoidetaan esimerkiksi unettomuutta, ­ahdistuneisuushäiriöitä, alkoholin liikakäyttöä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja masennusta.

Nettiterapia on tarkoitettu lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Toisin kuin psykoterapiassa, nettiterapiassa potilas ja terapeutti eivät tapaa kasvokkain, vaan yhteyttä pidetään viesteillä. Terapeutit ovat eri mielenterveyden häiriöihin erikoistuneita sairaan­hoitajia ja psykologeja.

Markkinoilla on myös yksityisiä palveluntuottajia ja järjestöjä, jotka tarjoavat terapiapalveluita verkossa, osa chat- ja video- ja osa myös puhelinyhteydellä.

Lue myös: Kenen kannattaa hakeutua terapiaan ja mitä terapiassa oikein tapahtuu? Psykoterapeutti vastaa

2. Mistä tietää, soveltuuko nettiterapia itselle?

Nettiterapia vaatii aikaa, vaivaa ja motivaatiota. Hoito-ohjelman tehtävien tekemiseen on hyvä varata noin kaksi tuntia viikossa muutaman kuukauden ajan. Jotta itsenäinen työskentely onnistuu, pitäisi olla jonkin verran aloitekykyä ja jaksamista. Lisäksi tarvitaan halukkuutta haastaa omaa toimintaa ja ajatuksia sekä valmiutta muuttaa niitä.

Mielenterveystalon sivuilta löytyy oirekyselyitä, jotka auttavat ar­vioimaan omien oireiden vakavuutta. Kyselyn tuloksista saa vinkkejä, jotka auttavat eteenpäin. Jos oireet haittaavat jo arjessa selviämistä, pitää hakeutua ammattilaisen vastaanotolle.

3. Miten nettiterapiaan pääsee? Mitä nettiterapia maksaa?

Nettiterapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteellä mistä päin Suomea tahansa, ja se on potilaalle maksutonta. Se on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 16-vuotiaille.

Lähetteen voi saada terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityisestä terveydenhuollosta. Terapia alkaa yleensä noin viikossa.

Potilaalla tulee olla tietokone, nettiyhteys ja sähköpostiosoite sekä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tunnistautumista varten. Unettomuuden nettiterapiaa voi käyttää myös älypuhelimella, ja sen voi valita myös ruotsinkielisenä.

Viime vuonna HUSin nettiterapiaa sai yli 10 000 potilasta.

4. Millaista nettiterapia on?

Nettiterapiassa edetään viikon jaksoissa. Jokaiselle viikolle on oma noin tunnin mittainen istunto, jonka aikana potilas saa tietoa oireistaan esimerkiksi videoina ja paneutuu pohtimaan omaa tilannettaan. Istunnot voi tehdä itselle sopivaan tahtiin, missä ja milloin tahansa. Jos tunti tuntuu yhteen menoon liian pitkältä, sen voi jakaa osiin.

Nettiterapian yhtenä tavoitteena on oppia tunnistamaan haitallisia, oireita ylläpitäviä ajatus- ja käyttäytymismalleja. Näitä muokkaamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti tunnekokemuksiin ja sitä kautta käyttäytymiseen niin, että vaikeudet helpottavat.

5. Mitä istuntojen välissä tapahtuu?

Istuntojen välissä potilas opettelee uusia, entistä parempia ajatus- ja toimintamalleja. Sitä varten hän saa harjoitteita, joista osa tehdään kynällä ja paperilla, kuten esimerkiksi tunteiden ja ajatusten ohjattu tutkiminen tai huolipäiväkirja.

Osa harjoituksista on käytännöllisiä, kuten päivärytmin muuttaminen tai altistusharjoitukset. Tehtävät tulisi tehdä ennen seuraavaa istuntoa, sillä harjoitukset rakentuvat edellisissä hankitun oivalluksen tai taidon päälle.

Terapeutti tukee potilaan etenemistä ja antaa viikoittain palautetta tehtävistä ja potilaan edistymisestä. Esimerkiksi sosiaalisia tilanteita jännittänyt uskaltaa vähitellen mennä ryhmätilanteisiin tai puhua julkisesti. Unettomuudesta kärsinyt voi nukahtaa aiempaa helpommin ja nukkuu pidempään.

Terapeutille voi lähettää koko hoitojakson ajan viestejä ja kysymyksiä vastattavaksi. Vastauksen niihin saa yleensä muutamassa päivässä.

nainen tekee nettiterapia-tehtäviä tietokoneella
HUSin nettiterapiassa potilas ja eivät tapaa kasvokkain, vaan yhteyttä pidetään viestejä kirjoittamalla.  © iStockphoto

6. Millaisia nettiterapian käytännön harjoitukset ovat?

Esimerkiksi masennuksen hoidossa mielekkään toiminnan lisääminen arkeen voi nostaa mielialaa. Unettomuudessa apua voi olla päivän rauhoittamisesta ja rentoutusharjoituksista, sillä levotonta päivää seuraa usein levoton yö.

Pelkojen hoidossa opetellaan kohtaamaan pelon tunne ja altistutaan vähitellen sen aiheuttajille: ensin mielikuvissa ja lopuksi konkreettisesti.

Terapiassa voidaan opetella uusia arkirutiineja ja elintapoja. Terveellisestä ravinnosta ja liikunnasta sekä sosiaalisista suhteista ja itselle merkityksellistä asioista huolehtiminen ovat keskeinen osa mielen­terveyden hoitoa.

Lue myös Anna.fi: Kaksi vuotta psykoterapiaa hiljensi Päivin, 60, vaativan sisäisen äänen: ”Opin lapsena olemaan tottelevainen ja miellyttämään kaikkia” 

7. Kuinka tehokasta nettiterapia on?

Mitä nopeammin mielen ongelmiin puututaan, sitä parempia tuloksia hoidolla yleensä saadaan. Nettiterapian hoitotulokset ovat yhtä hyviä kuin kasvokkaisessa terapiassa.

Unettomuuden nettiterapian vaikuttavuutta selvittäneessä tutkimuksessa selvisi, että kolmen kuukauden kuluttua 34 prosenttia potilaista oli parantunut unettomuusoireestaan, lähes puolella oireet olivat vähentyneet merkittävästi ja lähes kaikilla lieventyneet.

Ikäihmiset hyötyvät HUSin tutkimusten mukaan nettiterapiasta jopa työikäisiä enemmän. He saattavat kenties sitoutua terapiaan nuorempia paremmin.

Juttu on julkaistu Kotiliedessä 2/2023. 

Kommentoi

Kommentoi juttua: Terapiaan ilmaiseksi? Nettiterapia on usein yhtä tehokasta kuin kasvokkainen terapia, ja kaiken lisäksi se on potilaalle maksutonta

Sinun täytyy kommentoidaksesi.