Hyvinvointi

Runous voi helpottaa jopa masennusta – näin runoterapia toimii

Runojen avulla voi edistää hyvinvointiaan joko itsenäisestä tai yhdessä kirjallisuusterapeutin kanssa. Psykologi Mia Öblom kertoo, että runot voivat auttaa jopa kontrolloimaan masentunutta mielialaa.

Runoterapia voi auttaa vaikeiden tunteiden ja menneisyyden tapahtumien käsittelyssä. Toisaalta runot edistävät hyvinvointia, vaikka niitä käsittelisi itsenäisesti ilman terapeuttiakin. Runoilija ja psykologi Mia Öblom kertoo, että runojen positiivisista vaikutuksista hyötyy, vaikka runot eivät olisi ennestään kovin lähellä sydäntä.

Millä tavoin runoterapia edistää hyvinvointia, Mia Öblom?

”Runous voi herättää ihmisessä muun muassa ymmärrystä ja empatiaa ja auttaa työstämään niitä elämänalueita, joihin ihminen kaipaa apua. Runouden avulla voi käsitellä vaikeitakin teemoja. Samaistuminen runon aiheeseen ja runon minään voi eheyttää, selkeyttää ja auttaa normalisoimaan omaa kokemusta.”

Lue myös: 10 kauneinta runoa elämästä: ”Luota kyynelten jälkeen ja opi elämään”

Voiko ihminen, joka ei pidä runoudesta, hyötyä runojen lukemisesta ja kirjoittamisesta?

”Runoja voi oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Runoudesta voi olla hyötyä, vaikka ei olisi aikaisemmin harrastanut runoilua. Kokeilla kannattaa, jos on vähänkin mielenkiintoa. Motivaation kannalta on tietysti hyvä, jos on jo alun perin jonkinlainen kiinnostus kirjallisuutta tai runoutta kohtaan.”

Onko runojen kirjoittamisesta itsenäisesti ilman terapeuttia hyötyä hyvinvoinnille?

”Luovan kirjoittamisen vaikutusta hyvinvointiin on tutkittu jonkin verran ja todettu että runous voi luoda mahdollisuuden itsensä ilmaisulle, varsinkin jos sanoja on muuten vaikea löytää. Runojen kirjoittaminen on joillekin terapeuttista ja eheyttävää, vähän niin kuin päiväkirjan kirjoittaminen.”

runo, runous, runoterapia, runojen terapeuttisuus, runot hoitavat, runot ylläpitävät terveyttä, runous edistää terveyttä, runoterapiasta

Mihin runojen käyttäminen terapiassa perustuu?

”Runoja voidaan käyttää kirjallisuusterapeuttisessa työssä ja itse kirjoittamista käytetään työkaluna myös kognitiivisissa ja ratkaisukeskeisissä psykoterapioissa. Runoissa tärkeää on esimerkiksi metaforat, kuvakieli ja rytmitys. Teoriataustana toimii muun muassa Gestalt-terapia eli hahmoterapia, psykodynaaminen teoria ja C. G. Jungin analyyttinen psykologia.”

Miten runoutta työstetään kirjallisuusterapeutin kanssa?

”Runoja työstetään ryhmissä tai yksittäin, lukemalla tai tuottamalla omia runoja. Aineiston valinnassa on otettava huomioon aineiston eettinen pohja. Omiin runoihin voi saada palautetta muilta kanssakävijöiltä ja terapeutilta. Tärkeää on runosta välittyvä tunne, ennemmin kuin runon ulkomuoto. Runoja voi myös työstää laajoiksi julkaistaviksi kokonaisuuksiksi.”

Lue myös: Älä jätä ystävää yksin kriisissä – psykologi neuvoo, miten voit auttaa

Kuka runoterapiasta hyötyy? Kenelle terapiamuotoa suositellaan erityisesti?

”Runojen käytöstä kirjallisuusterapiassa voi hyötyä moni, ensinnäkin ihmiset joilla on kiinnostus kaunokirjallisuutta kohtaan ja jotka hakevat muutosta elämäänsä. Kirjallisuusterapeuttiset ryhmät saattavat myös sopia mielenterveyskuntoutujille ja jatkokuntouksena yksilöpsykoterapialle.”

Voiko runouden avulla voittaa masennuksen?

”Väestötasolla on tutkittu luovan kirjoittamisen vaikutusta erilaisiin oireisiin. Tulokset osoittavat, että luova kirjoittaminen voi esimerkiksi edesauttaa ihmisiä kontrolloimaan kipua ja masentunutta mielialaa. Runot voivat muun kirjallisuuden tapaan toimia masentuneen henkilön apukeinona työstää omia kokemuksiaan. Olisi tervetullutta, että runouden käyttöä masennuksen hoitokeinona tutkittaisiin väestötasolla vielä lisää.”

Lue myös: Kauneimmat runot kuolemasta – ”Tehdään pesä itkulle, maailman kaikille kyyneleille”

Kommentoi

Kommentoi juttua: Runous voi helpottaa jopa masennusta – näin runoterapia toimii

Sinun täytyy kommentoidaksesi.