Talous

Viimeisten hetkien muistilista

Miten iäkkään omaisen viimeisiin hetkiin kannattaa varautua? Entä mitä kuoleman jälkeen on tehtävä?

Hautajaiset

Olen päättänyt hoitaa kuolevan vanhempani kotona. Miten voin varautua hänen loppuhetkiinsä etukäteen?

Selvitä omaiseltasi, onko hän tehnyt hoitotahdon eli hoitotestamentin. Siinä kerrotaan, miten omaisesi haluaa itseään hoidettavan siltä varalta, ettei enää itse pysty osallistumaan päätöksentekoon. Entä miten hän haluaa perintöään hoidettavan? Kuuntele myös hänen toiveensa esimerkiksi hautajaisjärjestelyistä.

Miten viimeisiä hetkiään elävää voi auttaa?

Ole hänelle läsnä ja kuuntele. Jos omaisesi haluaa puhua kuolemasta, anna hänen tehdä niin. Usein näissä tilanteissa muistellaan hienoja hetkiä ja katsellaan valokuvia. Jotkut pitävät hurtista huumorista vielä viime hetkillään. Kädestä kiinni pitäminen on monen lohtu. Pidä huolta myös itsestäsi. Autat parhaiten, kun et uuvuta itseäsi.

Miten toimin heti sen jälkeen, kun huomaan omaiseni kuolleen?

Soita terveyskeskuksen päivystysnumeroon. Myös hätäkeskuksesta saat ohjeet. Terveyskeskus lähettää paikalle lääkärin toteamaan kuoleman. Kiireet ovat nyt ohi, ja lääkäri voi saapua paikalle vaikka kuolemaa seuraavana aamuna. Vainaja voidaan myös hakea vasta seuraavana päivänä. Älä jää yksin, vaan pyydä seuraksesi läheinen ihminen. Jos et itse jaksa, pyydä läheisiäsi välittämään tietoa tapahtuneesta eteenpäin.

Pitääkö paikalle kutsua poliisi?

Jos ihminen kuolee luonnollisen kuoleman tai on ollut valvotun kotisairaanhoidon piirissä, paikalla ei tarvita poliisia. Äkillisessä kuolemassa
tilanne on toinen. Silloin tarvitaan paikalle poliisi, joka arvioi, pitääkö vainajalle tehdä oikeuslääketieteellinen kuolinsyytutkimus.

Miten kuolemasta ilmoitetaan viranomaisille?

Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, joka välittyy väestötietojärjestelmään, maistraatteihin, Kelalle ja verottajalle. Lääkäri kirjoittaa myös hautausluvan. Jos kuolema on äkillinen, poliisi huolehtii eteenpäin kuolinsyyn selvittämisen ja välittää tiedon Väestörekisterikeskukseen.

Jos arjen pyöritys tuntuu ylivoimaiselta, mistä voin hakea apua?

Pyydä apua ammattilaisilta ja tuttavilta. Voit kysyä kriisiapua myös terveyskeskuksesta ja seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä. Älä stressaa arjesta. Voit tarvittaessa ostaa siivousapua ja hoitaa ruoan tilaamalla välillä vaikka pizzat. Muista vanha sanonta, että suru helpottaa vain suremalla. Itke ja puhu, anna muiden auttaa. Jotkut saavat apua vertaistukiryhmistä, joita voit kysellä esimerkiksi saattokodeista ja seurakunnista. Myös yhdistykset ja järjestöt auttavat surevia. Tarkista paikkakuntasi tilanne vaikka Suomen Punaiselta Ristiltä, Vanhustyön keskusliitolta tai Eläkeliitolta.

Hautajaiset

Miten pian hautajaiset kuuluu järjestää?

Hautajaiset pidetään yleensä parin viikon kuluttua kuolemasta. Ortodoksiset hautajaiset järjestetään jo kolmantena päivänä kuolemasta, ja juutalaisten hautajaiset kuolemaa seuraavana päivänä, ei kuitenkaan sapattina eikä juutalaisten juhla-pyhinä. Islaminuskossa kuollut haudataan viipymättä.

Kuinka hautajaisten järjestelyt hoidetaan sujuvimmin?

Hautaustoimisto voi hoitaa puolestasi vaikka koko tilaisuuden järjestämisen ja neuvoo myös käytännön järjestelyissä. Hautajaisia varten voit kysyä apua myös omalta seurakunnalta. Järjestelyjä varten on sovittava, koska ja missä siunaus halutaan pitää, sekä varattava pappi ja kanttori. Jos tuttua pappia ei ole tiedossa, kirkkoherranvirasto auttaa papin saamisessa. Etukäteen on syytä sopia myös arkunkantajat sekä se, kuka ottaa tilaisuudessa kuvia. Siviilihautajaisten järjestämiseen saa neuvoja esimerkiksi siviilijärjestöjen keskukselta Pro-Seremonioilta.

Kuinka paljon perinteisestä hautajaiskaavasta on soveliasta poiketa?

Siunaus- ja muistotilaisuuksissa on perinteiset kulkunsa, mutta esitä papille toiveesi. Hautajaiset kannattaa järjestää vainajan toiveiden mukaisesti. Kun hautajaiset kunnioittavat kuolleen elämää, ne lohduttavat myös omaisia. Kirkossa, kappelissa ja hautausmaalla tapahtuman kulku on perinteisempi kuin jos muistotilaisuus pidetään vaikka vainajalle rakkaalla mökillä.

Mistä saan hautapaikan kirkkoon kuulumattomalle omaiselle?

Seurakunnalta, jonka kuuluu tarjota hautapaikka samaan hintaan kaikille. Seurakunnilla on myös tunnustuksettomia hauta-alueita ei-kristittyjä varten. Hautapaikkaan vaikuttaa, valitaanko arkkuhautaus vai tuhkaus. Etenkin suurimmissa kaupungeissa tuhkaaminen on nykyisin arkkuhautausta yleisempää.

Voinko sirotella tuhkat omaiseni rakastaman mökin koivikkoon?

Tuhkan sijoittamisesta säädetään lailla. Voit sirotella tuhkan omille maillesi, mutta hautamuistomerkille tarvitset aluehallintoviraston luvan. Muualle hautaamiseen tai sirotteluun on oltava alueen omistajan tai haltijan suostumus, mielellään kirjallisena. Ilmoita tuhkan sijainti krematorioon. Tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta, eikä sitä saa jakaa useampaan osaan esimerkiksi eri paikkakunnilla sijaitseviin perhehautoihin.

Millaisen todistuksen tarvitsen vainajan pankkiasioita varten?

Tarvitset pankki- ja vakuutusasiointia varten virkatodistuksen väestörekisteristä tai seurakunnasta. Pankkiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian, jotta tiliä tai mahdollista tallelokeroa ei voi kukaan käyttää väärin. Omainen saa tiliin rajatun käyttöoikeuden, jotta hän voi hoitaa juoksevat laskut ja hautauskulut laskua vastaan. Muuten varat saa vasta perunkirjoituksen jälkeen.

Miten saan laskujen tulon lakkaamaan?

Ilmoita postiin osoitteesi tai kuolinpesän hoitajan osoite, jotta postit ohjataan suoraan oikealle ihmiselle. Listaa, mitä laskuja kuolleelle omaiselle tulee. Irtisano mahdollinen vuokra-asunto, kerro uudesta tilanteesta myös esimerkiksi sähkö- ja vesilaitokselle ja jätehuoltoyhtiöön sekä puhelinoperaattorille.

Mitä tarkoittaa kuolinpesä?

Kuolinpesään kuuluu vainajalta jäänyt omaisuus, varat ja velat. Puhekielessä samaa tarkoitetaan perikunnalla.

Mitä perunkirjoitusta varten tarvitaan?

Perunkirjoituksessa listataan vainajan sekä mahdollisen lesken varat ja velat. Erityisesti silloin, jos vainajalla on velkaa, avuksi kannattaa ottaa oikeudellinen asiantuntija. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirja toimitetaan vainajan asuinpaikan verotoimistoon.

Miten perintöverot hoidetaan?

Verottaja hoitaa tämän puolen, kunhan perunkirja on jätetty verotoimistoon. Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen, ja veron summa riippuu kunkin perintöosan suuruudesta. Veron suuruuteen vaikuttaa myös sukulaisuussuhde. Alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta ei tarvitse maksaa veroja.


Lähteet ja lisää tietoa: suomi.fi. Kela,
pro-seremoniat.fi, Verotoimisto, Aluehallintovirasto

Teksti: Kirsi Riipinen
Kuvitus: Minna Alanko

Kommentoi

Kommentoi juttua: Viimeisten hetkien muistilista

Elina

Kiitos selkeästä ja informoivasta kirjoituksesta. En tiennytkään, ettei tuhkaa saa sirotella ihan noin vain mihin vaan. Ja hyvä muistutus tuo, että hautajaiset tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää vainajan toivomalla tavalla ja hänen toivettaan kunnioitta esimerkiksi hautaustavan, muistotilaisuuden ja hautakiven suunnittelemisessa.

http://www.muistoksi.fi/

Sinun täytyy kommentoidaksesi.