Luonto

Näillä vinkeillä pääset alkuun, jos perit metsää – muista yksi velvollisuus

Pitääkö metsää hoitaa? Myydäkö tukkina vai kuituna? Mistä metsäkuluista saan verovähennystä? Voinko perustaa suojelualueen? Lue tämä, niin tiedät.

Jos asut kaupungissa ja satut perimään metsää, mieleen saattaa tulla yksi sana: Apua! Huoleen ei kuitenkaan ole syytä, vaikka et tietäisi mitään metsänhoidosta. Apua on saatavilla, etkä ole yksin. Puolet suomalaisista metsänomistajista on perinyt vihreän kultansa ja yhtä iso osuus metsänomistajista asuu kaupungissa kaukana metsästään.

Lue myös: Tunnetko Aulangon? Puisto on miljonäärin mahtava perintö

1. Aluksi on hyvä vain ajatella – velvollisuuksia on yksi

Ainoa konkreettinen asia, joka tuoreen metsänomistajan on tehtävä, on omistuksen rekisteröinti omiin nimiin. Se tapahtuu hakemalla lainhuudatus maanmittauslaitokselta.

Muuten voi rauhassa miettiä, mitä metsältään haluaa. Poltteleeko sen muuttaminen rahaksi vai houkuttaako olla tekemättä mitään? Vai haluaako metsästä pitää huolta kuin muustakin omaisuudesta? Monesti voi toteuttaa useita vaihtoehtoja yhtä aikaa.

Sitäkin on hyvä miettiä, kuinka paljon haluaa itse osallistua metsän hoitoon. Realismi on valttia: jos ei ole kokemusta ja asuu kaukana metsistään, on epätodennäköistä, että pystyy huolehtimaan niistä kokonaan itse.

2. Vaihtoehtosi riippuvat metsäsi iästä ja laadusta

Jotta voit valita, mitä teet metsäsi suhteen, omaan metsään kannattaa tutustua. Toimintavaihtoehdot riippuvat nimittäin siitä, minkälaista metsää olet perinyt.

Jos perintö on pelkkää taimikkoa, menee ihmisikä ennen kuin sitä kannattaa kaataa. Vaihtoehdoiksi jäävät metsän hoitaminen tai silleen jättäminen.

Jos perii vanhaa metsää, vaihtoehtoja on enemmän. Metsässä voi suorittaa erityyppisiä hakkuita. Metsän voi myös suojella. Jos oma metsä täyttää kriteerit, sen voi saada mukaan metsiensuojeluohjelmaan. Oman metsän voi suojella myös ilman mitään ilmoitusta vain jättämällä sen hakkaamatta.

3. Lähde tutustumaan metsääsi

Jos sinulla ei ole aikaisempaa kosketusta perimääsi metsään, helpoin tapa tutustua siihen on ottaa yhteyttä sen alueen metsänhoitoyhdistykseen, jossa metsäsi sijaitsee. Yhteystiedot löytyvät netistä osoitteesta mhy.fi.

Paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä löytyy tavallisesti suoraan tietoa alueen jokaisen metsän tilanteesta. Saatat jopa päästä puheisiin toimihenkilön kanssa, joka on käynyt useita kertoja metsässäsi edellisen omistajan aikana.

Toki omat metsät voi kiertää läpi yksin, ja nähdä omin silmin, minkälaista puusto ja maasto ovat. Mutta metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilön kanssa kiertäessä saa samalla tärkeää tietoa siitä, mitä metsänhoitotoimia milläkin metsän alueella on tehty ja mitä olisi syytä tehdä seuraavaksi, jotta metsäsi voisi mahdollisimman hyvin.

4. Hoitaako metsää – ja kenen avulla?

Metsää kannattaa hoitaa, koska hoitamattomana sen arvo alenee. Ilmastonmuutoksesta huolestuneen on hyvä tietää, että kasvava metsä on hiilinielu ja hoidettuna metsä kasvaa paremmin. Vanha metsä ei ole enää tehokas hiilinielu, mutta toimii tärkeänä hiilivarastona sitoessaan hiiltä maaperään ja puustoon. Kun metsä hakataan tai maaperää muokataan, hiili vapautuu ilmakehään.

Metsänhoito vaatii osaamista, mutta apua saa monelta taholta.

Kaikki puuta ostavat yritykset kauppaavat kokonaisvaltaisia metsäalan palveluita. Joukossa on niin suuria metsäteollisuusyrityksiä kuin pienempiä firmoja. Vielä enemmän on niitä yrityksiä, jotka tarjoavat yksittäisiä palveluja, kuten puunkaatoa tai raivausta.

Myös metsänhoitoyhdistyksistä voi ostaa kattavaa apua metsänhoidossa.

Peruskuvio on laatia hoitosuunnitelma aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

5. Metsän omistaminen maksaa

Metsänomistus tuo kuluja, vaikka metsälle ei tekisi mitään. Omistaja pulittaa muutaman kympin vuodessa tiemaksua, koska metsämaat sijaitsevat yksityisteiden varsilla. Minimissään metsän tuomat vuosikulut ovat tässä.

Moni kulu liittyy metsänhoitoyhdistykseen, jonka omistuksen muodostavat sen jäsenet eli metsänomistajat. Vuosimaksu on noin 80 euroa. Summa on verovähennyskelpoinen ja sillä saa alkukatselmuksen lisäksi PEFC-metsäsertifioinnin. Sertifikaatti on todistus siitä, että metsää kasvatetaan kestävän kehityksen mukaisesti ja vesistönsuojelu huomioiden.

Kaikki ostetut metsänhoitotoimet maksavat, mutta ne voi vähentää verotuksessa myös silloin, kun metsästä ei ole vielä tuottoa.

6. Näin käy puun myynti

Kun puun myynti tulee ajankohtaiseksi, voit asioida suoraan puuta ostavien yhtiöiden kanssa. Silloin tosin on hyvä ymmärtää itse jotain puukaupasta ja tuntea esimerkiksi termistö, kuten tukki- ja kuitupuun ero.

Toinen vaihtoehto on tilata hakkuusuunnitelma ja toteutus metsänhoitoyhdistykseltä. Yhdistyksen toimihenkilö valvoo, että hakkuu toteutetaan sovitusti. Yhdistystä voi myös pyytää kilpailuttamaan hakkuun toteuttajat ja puun ostajat.

Kaikista hakkuista, olivat ne harvennus- tai avohakkuita, on tehtävä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle. Jos ilmoituksen tekeminen ei sisälly tilattuun hakkuupalveluun, metsänomistaja tekee sen itse.

Laki velvoittaa omistajan istuttamaan uudet taimet avohakkuulle.

7. Metsänomistus ja verotus

Metsänomistaja maksaa metsästä veroja ainoastaan silloin, kun hän saa metsästään tuloja.

Vaikka metsästä ei olisi tuloja, siitä syntyy kuluja. Kaikki metsänhoitokulut ovat verovähennyskelpoisia. Metsänomistaja saa kuitenkin parhaan verovähennyshyödyn, jos liittyy arvonlisäverovelvolliseksi.

Metsästä koituvat kulut voi vähentää henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Metsäomistus siirtyy tavallisesti sukupolvelta toiselle. Metsäperinnön verotuskohteluun pystyy vaikuttamaan erilaisilla keinoilla, jos asiaan ryhtyy ajoissa. Esimerkiksi määräaikaisella hallintaoikeuden pidätyksellä voi monesti pienentää verotusta.

Erilaisten tilanteiden verosuunnitteluun löytyy ammattiapua muun muassa metsänhoitoyhdistyksistä.

8. Metsän suojelullakin voi tienata

Mutkattomin tapa suojella metsää on vain jättää se koskemattomaksi ja antaa ikääntyä.

Metsänsä voi liittää myös suojeluohjelmaan, jolloin metsänomistaja tekee sopimuksen ELY-keskuksen kanssa. Suojeluohjelmia on eri puolilla maata, mutta niihin päästäkseen metsän täytyy täyttää tiettyjä kriteereitä. Sopimus voi olla määräaikainen. Silloin omistaja ei voi hyödyntää puustoa, mutta saa kor- vausta menetetystä myyntivoitosta.

Kriteerit täyttävän metsän voi myös myydä valtiolle suojelumetsäksi.

 Asiantuntijana jutussa on toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.

Juttu on julkaistu Maalla 4/2021.

Kommentoi

Kommentoi juttua: Näillä vinkeillä pääset alkuun, jos perit metsää – muista yksi velvollisuus

Sinun täytyy kommentoidaksesi.