Talous

Lainaturva ja henkivakuutus turvaavat pahimman varalta - tutustu!

Aktiivi-ikäisen perheen kannattaa pohtia, miten lainanmaksu onnistuu, jos toinen vanhemmista kuolee tai vammautuu. Kodin voi turvata lainaturvalla tai henkivakuutuksella.

Lainaturva takaa takaisinmaksun

Pankit kauppaavat asuntolainojensa ottajille lainaturvavakuutuksia, joiden korvaussummat sidotaan kulloinkin jäljellä olevaan lainamäärään. Mikäli asiakas lyhentää lainaansa suunnitelman mukaan, lainaturva takaa lainan takaisinmaksun vakuutetun kuollessa.

Koska lainaturva on sidottu lainaan, sen myyjänä toimii yleensä asuntolainapankki, vaikka itse vakuutuksenantajana onkin pankin sijasta vakuutusyhtiö. Asiakas voi kyllä yrittää etsiä sopivaa tuotetta suoraan eri vakuutusyhtiöiltä, mutta se on usein hankalaa. Käytännössä lainaturva on siis tuote, jota asiakas ei voi kilpailuttaa, mutta asuntolainapankilla saattaa olla monenlaisia turvavaihtoehtoja.

Lainaturvavakuutukset ovat yleensä pakettivakuutuksia, jotka sisältävät eri elementtejä. Kaikkiin lainaturviin liittyy vakuutus kuolemantapauksen varalta. Myös tapaturman aiheuttama vammautuminen tai työkyvyttömyys on usein mukana. Joihinkin tuotteisiin voi liittää myös vakuutuksen pitkäaikaisen sairauden tai jopa työttömyyden varalta.

Mitä enemmän elementtejä vakuutukseen liittää ja mitä isompi laina on, sitä kalliimmaksi vakuutus luonnollisesti tulee. Lainaturva voi olla henkilökohtainen tai pariturva. Usein myös pariturvissa vain toinen puolisoista on vakuutuksenottaja, joka voi yksin päättää turvan muutoksista esimerkiksi avioerotilanteissa.

Vakuutuksen allekirjoitus

Lyhennysvapaa voi yllättää

Lainaturva on tarkoitettu ensisijaisesti asuntolainan maksamiseen ja se on sidottu asuntolainan alkuperäiseen maksusuunnitelmaan. Turvanottaja tai hänen edunsaajansa ei voi käyttää korvausta mihinkään muuhun ennen kuin pankki on ottanut omansa pois.

Mikäli vakuutettu on käyttänyt asuntolainan kenties mahdollistamia maksuvapaita kuukausia hyväkseen, korvaussumma ei ehkä katakaan koko asuntolainaa. Vastaavasti korvaussumma saattaa olla jäljellä olevaa lainaa suurempi, mikäli vakuutettu on maksanut lainaansa suunniteltua ripeämmässä tahdissa pois. Silloin edunsaaja voi käyttää ylimääräisen korvaussumman haluamallaan tavalla.

Lainavakuutus

Henkivakuutus eroaa lainaturvasta

Asuntolainan maksun voi turvata myös henkivakuutuksella, joka ei ole sidottu asuntolainaan. Edunsaaja saa vakuutushetkellä sovitun korvauksen jäljellä olevan lainan suuruudesta riippumatta.

Jos korvaus on alunperin asuntolainan suuruinen, korvaussumma voi vuosien kuluttua olla selvästi jäljellä olevaa lainaa suurempi. Lainaturvasta poiketen henkivakuutuskorvauksen voi käyttää haluamallaan tavalla.

Lainaturvien ja henkivakuutusten verotus muuttuu 1.1.2018 siten, että kuolintapauskorvaukset lähiomaisille ovat kokonaan perintöveron alaisia. Tämän vuoden kuolintapausten korvauksista osa on vielä verovapaata.

Henkivakuutus tuo turvaa

Henkivakuutus otetaan yleensä itsenäisenä tuotteena vakuutusyhtiöltä. Siitä maksetaan edunsaajalle kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä. Vakuutuksenottaja voi suhteellisen helposti verrata vaikkapa netissä eri vakuutusyhtiöiden tuotteiden sisältöä ja periaatteita, mutta hintavertailuja varten kannattaa pyytää yksilöllinen tarjous ainakin parilta vakuutusyhtiöltä.

Vaikka vakuutuksenottaja ajattelisikin nimenomaan asuntolainansa turvaamista, vakuutusyhtiö ei tee asuntolainan takaisinmaksua koskevia laskelmia.

Henkivakuutuksen voi mitoittaa alkuperäisen asuntolainan suuruiseksi, sitä suuremmaksi tai pienemmäksi. Ottaja voi korottaa summaa kattamaan myös muita velkojaan.

Jos vakuutuksenottaja on perheen pääelättäjä, hänen kannattaa ehkä mitoittaa korvaussumma kattamaan myös perheen tulonmenetyksiä.

Henkivakuutus

Henkivakuutus otetaan yleensä tietyiksi elinvuosiksi, esimerkiksi ottohetkestä 69-vuotiaaksi. Joissakin vakuutuksissa vuosimaksu pysyy samana, mutta korvaussumma pienenee iän myötä. Joissakin vakuutuksissa maksu kohoaa iän myötä, mutta korvaus säilyy samana.

Henkivakuutus on usein yksilöllinen, mutta joistakin yhtiöistä sen voi ottaa myös pariturvana.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat lisäksi erillisiä tapaturma-, sairaus ja työkyvyttömyysvakuutuksia.

Totuus terveydestä

Sekä lainaturvaan että henkivakuutukseen liittyy terveysselvitys, jonka avulla vakuutusyhtiö kartoittaa ottamansa riskin. Yleensä riittää, että vakuutuksenottaja täyttää vakuutushakemukseen liittyvän lomakkeen. Suurimmissa turvasummissa vaaditaan usein myös lääkärintarkastusta.

Terveysselvitykseen tulee aina vastata totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Vakuutusyhtiö ei tarkista vakuutetetun potilastietoja vakuutuksen ottohetkellä, mutta korvauksia maksettaessa se tarkistaa.

Jos annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai puutteellisiksi, yhtiö voi kieltäytyä maksamasta korvauksia.

Vakuutuksen ottamisen jälkeen tulleet sairaudet eivät vaikuta maksuihin tai korvauksiin, mutta niistä on kerrottava, jos vakuutuksenottaja haluaa vaihtaa toiseen yhtiöön.

Lähde: FINE, vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Juttu on julkaistu Kotiliesi 15/2017 -lehdessä.

Kommentoi

Kommentoi juttua: Lainaturva ja henkivakuutus turvaavat pahimman varalta - tutustu!

Ismo

Lainaturvan sekä henkivakuutuksen olet ottanut. Lainaturvan sain myös hankittua kun hain lainaa Lainaneuvoksen kautta osoitteessa https://lainaneuvos.fi/
Jos jostain syystä jäisin työttömäksi tai sairastun, en tarvitse miettiä lainojen takaisinmaksua ihan heti.

Sinun täytyy kommentoidaksesi.