Talous

Näin ryhdyt vastuulliseksi sijoittajaksi

Vastuullinen sijoittaminen ottaa ekologisuuden ja kestävän kehityksen sijoittamiskriteereikseen. Silloin tietää panostavansa parempaan tulevaisuuteen. Joutsenmerkki on käytössä jo rahastoissakin.

Mitä vastuullinen sijoittaminen on?

Vastuullisen sijoittamisen ensimmäisenä muotona pidetään eettistä sijoittamista. Esimerkiksi 1970-luvulla monet rahastot kieltäytyivät sijoittamasta Vietnamin sotaan ja apartheid-järjestelmään liittyviin yrityksiin tai hankkeisiin. Eettisestä eli arvoja ja moraalia vastaavasta sijoittamisesta kehittyi hitaasti vastuullinen sijoittaminen. Terminä se otettiin käyttöön vuonna 2006, kun YK julkaisi vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet.

PRI-periaatteet (Principles for Responsible Investment) sisältävät ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioimisen sijoitustoiminnassa. Näistä tekijöistä käytetään usein englanninkielistä lyhennettä ESG (Environmental, Social, Governance).

PRI-periaatteita noudattavat rahoituslaitokset ottavat sijoituskohteikseen yrityksiä, jotka huomioivat ESG:hen liittyviä asioita. Mukaan otettavien yritysten tulee noudattaa myös kansainvälisiä normeja ja sopimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja työehtoihin.

Vastuullinen sijoittaminen on Suomessa kuten muuallakin kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Pohjoismaisia toimijoita pidetään vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöinä.

Lue myös: Tunnetko jo feministisen talouspolitiikan?

Tuotto ja tulevaisuus

Vastuullinen sijoitustoiminta ei ole muuta sijoitustoimintaa riskialttiimpaa. Sen sijaan se mahdollistaa sijoituksille tasaisempaa tuottoa ja vakaampia salkkuja. Yrityksiltä vaaditaan tulevaisuudessa entistä vahvempaa sitoutumista kestävään kehitykseen, ympäristövastuuseen sekä eettisempään toimintaan henkilökuntaa ja asiakkaita kohtaan.

Lue myös: Miksi naisen kannattaa sijoittaa?

Vastuullisesti toimiva yritys onkin pitkällä aikavälillä vähemmän vastuullisesti toimivaa parempi sijoitus. Tukemalla sijoituksillamme vastuunsa tuntevia yrityksiä otamme kantaa millaiseen maailmaan sitoudumme ja haluamme jättää jälkipolville.

Helpot rahastot

Rahastosijoittaminen on helppo vaihtoehto vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneelle. Vastuullisiin sijoitusrahastoihin on valittu vastuukriteerit täyttäviä yrityksiä. Rahastojen esitteistä ja säännöistä voi lukea, millä tasolla ja tavalla sijoittamista harjoitetaan. Salkunhoitaja seuraa yritysten vastuullisuutta sijoittajan puolesta.

Lue myös: Ahdistaako rahanmeno? Tee budjetti!

Rahasto voi toimia aktiivisena omistajana. Salkunhoitaja voi olla yhteydessä yritykseen toimintatapojen muuttamiseksi ja osallistua yhtiökokouksiin. Yritysten tulee raportoida rahoituslaitoksille säännöllisesti ESG-asioista. Näistä tiedotetaan myös sijoittajille.

Mieti, kuinka paljon voit sijoittaa.

Vastuullinen sijoittaminen alkuun

Kysy pankissa tai rahoitusyhtiössä sijoitusasiantuntijalta, miten vastuullisuus on otettu huomioon heidän sijoitusvaihtoehdoissaan.

PRI-periaatteita noudattavalla rahoituslaitoksella on tarjolla runsaasti tietoa vastuullisesta sijoittamisesta. Rahastoista voi olla saatavilla vastuullisuusraportti, josta löytyy tietoa sijoituskohteiden vastuullisuusarviosta ja hiilijalanjäljestä. Rahoituslaitoksilla voi olla pyrkimyksiä vaikuttaa listoillaan olevien yritysten toimintatapoihin. Kysy käyvätkö he, ja miten, vuoropuhelua yritysten kanssa. Jos teet suoria osakesijoituksia, tutki yhtiöiden vastuullisuusraportteja ja muuta uutisointia.

Vastuullisuus ei välttämättä näy esimerkiksi rahaston nimessä tai markkinoinnissa. Pyydä lisätietoa ja pohdi, mitkä näkökulmat sijoituskohteissa ovat sinulle tärkeitä. Selvitä lisäksi, onko ne huomioitu rahaston ja pankin vastuullisen sijoittamisen strategiassa.

Vältä sijoittamasta ihmisoikeusrikkomuksista tunnettuihin yrityksiin tai tupakkaan, alkoholiin, aseteollisuuteen tai uhkapeleihin liittyviin yrityksiin. Älä myöskään sijoita niihin yrityksiin, jotka valmistavat fossiilisia polttoaineita tai toimivat mukana niiden jakelussa.

Suosi sijoituskohteita, jotka panostavat kestävään kehitykseen ja ottavat toimissaan huomioon ympäristöasiat.

Lue myös: Opi säästämään japanilaisittain

Joutsenmerkityt rahastot

Pohjoismainen Joutsenmerkki opastaa kuluttajia valitsemaan ympäristön kannalta parempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja. Viime vuonna Joutsenmerkin sertifiointi laajeni rahastosijoittamiseen. Nyt Suomen sijoitusmarkkinoilla on neljä Joutsenmerkittyä rahastoa, jotka täyttävät tiukat vastuullisen sijoittamisen ESG- kriteerit.

Rahastoyhtiön on joutsenmerkittyä rahastoa kootessaan suljettava pois muun muassa epäeettisesti toimivat yritykset. Lisäksi 90 prosentilla rahastoon valituista yrityksistä pitää olla tehty ESG-analyysi, joka mittaa konkreettisesti yrityksen vastuullisuutta. Rahastoyhtiön on kerran vuodessa esiteltävä raportti vastuullisuustyön tuloksista. Sertifikaatin myöntänyt Joutsenmerkintä seuraa näin vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Asiantuntijoina Joutsenmerkin kriteeripäällikkö Karin Bergbom, Osuuspankin vastuullisen sijoittamisen johtaja Mika Leskinen, Kirkon eläkerahaston salkunhoitaja ja vastuullisen sijoittamisen päällikkö Magdalena Lönnroth ja Handelsbankenin varainhoidon johtaja Mike Peltola.

Artikkeli on julkaistu Kotilieden numerossa 15/18

Kommentoi

Kommentoi juttua: Näin ryhdyt vastuulliseksi sijoittajaksi

Sinun täytyy kommentoidaksesi.