Talous

Olitko töissä ulkomailla ja saamassa sieltä eläkettä? Tämä viiden kohdan tarkistuslista on sinulle!

Ulkomaan eläkettä on helppo hakea ainakin muista EU-maista. Aivan ensimmäiseksi kannattaa kuitenkin selvittää, kannattaako ulkomaista eläkettä anoa. Se voi vaikuttaa Suomessa saatavaan eläkkeeseen ja etuuksiin.

Teitkö osan työurastasi ulkomailla ja aiot nyt viettää eläkepäiviä Suomessa?

Eläkkeen hakeminen EU-maista ja maista, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, on melko helppoa. Kun haet eläkettä Suomesta, voit hakea samalla hakemuksella myös eläkettä ulkomailta.

Sen sijaan oikeus EU- ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolella, esimerkiksi Venäjällä, ansaittuun eläkkeeseen on selvitettävä itse. Eläke haetaan suoraan kyseisen maan viranomaisilta.

Se, kuinka paljon eläkettä ­ulkomailla työskentelystä on kertynyt, riippuu kohdemaan laeista.

Tarkista tuleva ulkomaaneläkkeesi kertyminen näiden viiden kohdan avulla!

Lue myös: Häämöttääkö eläkkeelle jääminen? Näin järjestät taloutesi työuran jälkeen

1. Tarkista, kuinka pitkään olit ulkomailla

Eläkkeen määrään vaikuttavat ennen kaikkea työskentelyn pituus ja joskus myös asumisaika kyseisessä maassa. Suomalaisen yrityksen työkomennuksella eläkettä karttuu yleensä kuten kotimaassa.

Monissa valtioissa on rajoituksia ­sille, kuinka pitkään maassa on täytynyt työskennellä ennen kuin saa oikeu­den eläkkeeseensä. EU:ssa otetaan yleensä huomioon toisissakin jäsenmaissa tehty työ.

Jos vaadittu aika on esimerkiksi 15 vuotta, työtä on voinut tehdä yhdessä maassa 5 vuotta ja toisessa 10 vuotta. Usein kuitenkin edellytyksenä on, että yhdessä maassa on työskennellyt vuoden.

2. Talleta tärkeät paperit jo työuran aikana

Ulkomaan työ- ja opiskelutodistuksia, palkkakuitteja ja vakuutuskortteja kannattaa arkistoida jo työuran ­aikana, sillä ne saadaan eläkehakemukseen helpoiten hakijalta itseltään. Edes EU-maissa ei ole yhteistä järjestelmää kerätä eläkkeeseen vaikuttavia tietoja.

Jo työuran aikana kannattaa myös selvittää, onko oikeutettu lisä- tai sopimu­seläkkeeseen, joita monissa maissa maksetaan tietyillä aloilla. ­Niitä ei voi hakea Eläketurvakeskuksen kautta, vaan ne pitää hakea erikseen suoraan kyseisistä maista.

3. Mieti, kannattako ­ulkomaan eläkettä hakea

Ulkomaan eläke saattaa vaikuttaa ­sekä eläkkeen määrään että muihin sosiaali­etuuksiin Suomessa. Siksi jo ennen eläkkeen hakemista kannattaa selvittää, millaiset vaikutukset tulossa olevalla eläkkeellä on esimerkiksi työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen.

Joskus pienikin ulkomainen eläke voi estää merkittävämmän edun maksamisen kokonaan. Ulkomaisen eläkkeen saaja voi myös menettää oikeuden koro­tetun eläkkeen kartuttamiseen Suomessa.

Kun eläkepäätös on annettu, sitä voi olla mahdoton peruuttaa, joten päätös hakemisesta tai hakematta jättämi­sestä on tehtävä ennen sitä.

eläkeläispari uima-altaassa

4. Vastaa ­eläkekyselyihin

Ulkomaiset eläkeviranomaiset saattavat pyytää eläkkeenhakijalta lisätietoja ennen päätöstään. Monet maat myös haluavat vuosittain ulkomailla asuvilta eläkkeensaajiltaan elossaolotodistuksen.

Viranomaisten kyselyihin kannattaa vastata, sillä vastaamatta jättäminen voi aiheuttaa hakemuksen hylkäämisen tai eläkkeen viivästymisen. Jo maksettavan eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää.

Eläkkeensaajan vastuulla on myös ­pitää maksaja ajan tasalla ­elämässä ­tapahtuvista muutoksista. Jos esimerkiksi muuttaa, siviilisääty vaihtuu tai alkaa työskennellä uudelleen, ­asiasta täytyy ilmoittaa. Omaisten taas kannattaa kertoa eläkkeensaajan kuolemasta mahdollisimman pian, ettei eläkkeitä kerry takaisin maksettaviksi.

EU- ja sosiaaliturvasopimusmaista tuleva eläke maksetaan suoraan saajan tilille. Kaikki sopimusten ulkopuolella olevat maat eivät sen sijaan välttämättä maksa eläkkeitä ulkomaisille pankkitileille. Asia tulee selvittää itse.

Jos päätöksistä haluaa valittaa, valitukset tehdään suoraan kohdemaiden viranomaiselle.

Eläkettä koskevat päätökset, esimerkiksi työkyvyttömyydestä, ovat aina maakohtaisia eivätkä sido muita valtioita.

Lue myös: Eläkkeellä sinnittelevä: ”Aina rahaa ei riitä lääkkeisiin”

5. Selvitä, mihin maksat verot

Ulkomaisen eläkkeen verotusta sääntelevät Suomen tekemät kahdenväliset verosopimukset. Pääsääntönä on, ­että Suomessa asuvan eläke verotetaan Suomessa ja Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen.

Ulkomaan eläke on aina ilmoitettava Suomen veroilmoituksessa, sillä eläke vaikuttaa verotukseen. Kun Suomen veroprosenttia lasketaan, kaikkien tulo­jen yhteismäärä otetaan huomioon.

Joskus ulkomailla verotetusta eläkkeestä peritään Suomessa lisää veroa, jos maksajavaltion verotus on kevyempää kuin Suomessa. Näin on esimerkiksi joidenkin Ruotsin eläkkeiden kohdalla.

Oma tilanne täytyy selvittää Verohallinnosta, sillä sopimukset ja eläkejärjestelmät ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi se, onko Yhdysvalloista maksettu lisäeläke eläketuloa vai muuta tuloa, ratkaistaan usein tapauskohtaisesti.

Lähteet: Kehityspäällikkö Jaana Rissanen Eläketurvakeskuksesta, johtava lakimies Päivi Kaari Veronmaksajien Keskusliitosta ja Verohallinto.

Kommentoi

Kommentoi juttua: Olitko töissä ulkomailla ja saamassa sieltä eläkettä? Tämä viiden kohdan tarkistuslista on sinulle!

Sinun täytyy kommentoidaksesi.