Talous

Tiedätkö, miten eläkeuudistus muuttaa sinun eläkettäsi?

Tutki uusien osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen ehdot: olisiko näissä sinulle joustava tapa laskeutua eläkkeelle?

Eläkeuudistus astui voimaan tämän vuoden alussa.

Sen suurin muutos on, että työelämässä­ pitää tai saa olla nykyistä pidempään. Uu­distus koskee vuonna 1955 syntyneitä­ ja sitä nuorempia niin, että vanhuuseläkkeel­le jäädään jopa vuosia entistä myöhemmin. Myös KELAn eläkeiät nousevat.

Tähän mennessä vuosina 1955–1964 syntyneille on jo sovittu alin eläkeikä ja arvioitu tavoite-eläkeikä.

Vuonna 1965 syntyneiden ja sitä nuorempien eläkeikä muuttuu sen mukaan, kuinka kauan ikäluokan odotetaan elävän. Tämä elinaikakerroin vahvistetaan vuosittain, ja se vaikuttaa tavoite-eläkeikään.

Kannustusta!

Vanhan kannustinkarttuman sijaan tuli uusi, entistä kannustavampi lykkäyskorotus. Ellet ota eläkettä maksuun alimmassa eläkeiässä, eläke korottuu 0,4 prosenttia jokaiselta jatkokuukaudelta.  Korotus lasketaan koko työuran aikana kootusta eläkekertymästä, ei vain viimeisten työvuosien palkasta.

Todellinen eläkehitti tänä vuonna on uusi Ove eli Osittainen varhennettu vanhuuseläke.  Se on paljon aiempaa osa-aikaeläkettä kannustavampi ja joustavampi.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voit jäädä aikaisintaan 61-vuotiaana. Voit nostaa kertyneestä eläkkeestäsi joko neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %). Voit jäädä kokonaan vapaalle, ryhtyä yrittäjäksi, työsken­nel­­lä osa-aikaisesti, kokoaikaisesti, keik­kailla, tilanteesi mukaan. Voit jopa saada työttömyyskorvausta ja varhennettua eläkettä yhtä aikaa.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa varhennetusta eläkkeestä kuin eläkeyhtiöllesi, ei  edes työnantajallesi.

Jos jäät varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen eläkeikäsi alarajaa, nostetusta eläkeosasta vähennetään 0,4 prosenttia kuukaudessa vanhuuseläkeikäsi alarajaan asti.

Jos nostat 1500 euron eläkkeestäsi puolet eli 750 euroa vuoden ennen alinta eläkeikääsi, eläke pienenee lopuksi ikääsi 4,8 prosenttia eli 36 euroa kuukaudessa.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi perua vain kolmen alkukuukauden aikana.

Suomalaiset ovat jo tarttuneet innolla Oveen, norjalaiset käyttävät vastaavaa järjestelmää myös innokkaasti, ruotsalaiset taas eivät.

Työnsankareille

Uusi työuraeläke perustuu pitkään työuraan, heikentyneeseen työkykyyn ja raskaaseen työhön. Työuraeläke edellyttää 38 vuoden päätoimista työskentelyä. Työn on pitänyt olla fyysisesti tai psyykkisesti kuormittavaa. Esimerkkejä voisivat olla rakennus- ja lastensuojelutyö, mutta vasta käytännössä tehtävät eläkepäätökset linjaavat, millaiset perusteet tähän eläkelajiin kelpaavat

Työuraeläkkeelle pääsevät 63-vuotiaat ja vanhemmat. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa vuonna 2018. Heikentynyt työkyky tarkoittaa sitä, että henkilö ei täytä tavallisen työkyvyttömyyseläkkeen ehtoja, mutta ei ole priimakunnossakaan. Alentuneen työkyvyn ei tarvitse johtua raskaasta työstäsi, vaan kyseessä voi olla vaikkapa perinnöllinen sairaus.

Työterveyshuolto ja työnantaja antavat lausunnot työsi sisällöstä ja sen raskaudesta. Työeläkeyhtiö arvioi automaattisesti, voisitko kuitenkin saada työkyvyttömyyseläkkeen, joka on korkeampi kuin työuraeläke.

Lue lisää:

Eläkkeelle jäävän muistilista – näin valmistaudut arjen muuttumiseen Eläkkellä sinnittelevä: ”Aina rahaa ei riitä lääkkeisiin” Leveämpää leipää eläkeläisenä

 

Kommentoi

Kommentoi juttua: Tiedätkö, miten eläkeuudistus muuttaa sinun eläkettäsi?

Sinun täytyy kommentoidaksesi.