Suhteet

Ovatko sukset ristissä parisuhteessa? Näin avaat solmuja ja voitat vaikeudet

Puhumattomuus, liika miellyttäminen ja mökötys voivat saada parisuhteen solmuun. Yhteinen sävel on mahdollista löytää uudelleen, kun selvitätte, mistä riidat kumpuavat ja teette konkreettisia asioita suhteen pelastamiseksi.

Parisuhde on kuin tanssi. Se ei suju, jos toista pitää vetää perässä tai jompikumpi talloo kumppaninsa jaloille. Yhteistä rytmiä pitää joskus etsiä, ja lihaksia kannattaa vetristää säännöllisesti, vaikka askeleet olisivat tutut.

Nämä vinkit auttavat selvittämään ongelmia, kun yhteiselo tuntuu kompastelulta:

1. Selvittäkää, mikä suhdetta hiertää

Suhteen ongelmia on vaikea korjata, jos annatte vallan epämääräiselle ärsytykselle, mutta ette selvitä, miksi suksenne ovat ristissä. Tällöin kommunikointi voi muuttua tuhahteluksi ja ikäväksi vihjailuksi. Toinen ymmärtää, että jokin ärsyttää mököttäjää, mutta hän ei tiedä mikä. Tilanne voi aiheuttaa etääntymistä ja riitoja.

Kirjoittaminen auttaa usein hahmottamaan, mistä kitka johtuu. Kirjoita itsellesi, mikä suhteessanne vaivaa sinua, mitä kaipaat, ja millaiset tilanteet johtavat riitoihin.

Sanoita tunteesi ja ajatuksesi myös kumppanillesi. On hedelmällisempää sanoa ”minua ärsyttää, koska olet illat muualla ja kotityöt kasaantuvat minulle” kuin tiuskaista ylimalkaisesti ”olet ärsyttävä”.

2. Miettikää, mitä voitte tehdä ongelmalle

Kun konfliktien syyt alkavat selvitä, on aika miettiä, miten niitä voi ratkoa. Joskus riitelyn taustalla on käytännön asia, joka voi ratketa yllättävän pienellä korjausliikkeellä. Esimerkiksi perheen yhteinen kalenteri voi ehkäistä aikatauluista johtuvia riitoja.

Ensimmäinen ratkaisuyritys ei aina korjaa ongelmaa. Tämän vuoksi ei kuitenkaan kannata lannistua, vaan testata toista toimintatapaa. Voitte kokeilla kotitöiden jakamista joka päivä tasan tai vuorotella niiden tekemisessä viikoittain.

3. Älkää viestikö koodikielellä, vaan puhukaa

Puhumattomuus ei johdu aina viileistä väleistä, vaan ihminen voi ajatella säästävänsä kumppaniaan, jos hän vaikenee asioista. Puhumattomassa kodissa kasvanut voi pitää tunteiden näyttämistä jopa häpeällisenä heikkouden merkkinä.

Tunteiden sanoittaminen ja toimintansa selittäminen on kuitenkin kannattavampaa kuin hiljaisuus. Vaikka vuolaat tunneilmaisut tuntuisivat vierailta, opettele kertomaan, mikä ilahduttaa, suututtaa tai väsyttää sinua, ja miksi toimit tietyllä tavalla.

Rohkaise myös kumppaniasi puhumaan avoimemmin. Voit aloittaa puhumisen kysymällä häneltä kuulumisia. Miten työpäivä sujui, oliko harrastuksessa mukavaa? Kuuntele kumppaniasi ja viestitä eleillä ja lisäkysymyksillä, että olet kiinnostunut hänestä.

Helli puolisoasi

4. Nähkää hyvä toisissanne

Kaikissa parisuhteissa on joskus ristiriitoja. Niistä pitää puhua, mutta jatkuva suhteen vaikeuksiin ja puutteisiin keskittyminen voi lietsoa negatiivista ilmapiiriä.

Muistuta itseäsi päivittäin asioista, jotka toimivat suhteessanne. Yritä keksiä jokaista hankalaa asiaa kohden yksi hyvä. Vaikka yhteinen aikanne olisi kortilla, huumorinne voi pulputa vuosienkin jälkeen, ja vaikka kumppanisi tekisi kotityöt hutiloiden, hän voi olla upea vanhempi.

Kehu kumppaniasi ääneen hänen vahvuuksistaan. Pienistäkin asioista kehaisu tuntuu mukavalta ja synnyttää usein positiivisen kierteen: kun kehut toista, hänkin alkaa kiittää huomioida sinut.

5. Älkää pelätkö erimielisyyksiä

Psykologi Tony Dunderfelt sanoo kirjassaan Iloiseksi – Nykyajan parisuhteen huimat mahdollisuudet (2017, Dialogia), että rakkaus muodostuu läheisyydestä ja vetovoimasta.

Diplomaattisuus, pehmeys ja rauhallisuus vahvistavat läheisyyttä. Tunteiden näyttäminen, omien rajojen vetäminen ja erimielisyyksien ilmaiseminen taas luovat suhteeseen jännitettä. Jos jännite ei räjähdä riidaksi, se ei tuhoa rakkautta, vaan lisää parin välistä vetovoimaa.

Suhteen solmuja ei siis kannata ratkoa loputtomalla miellyttämisellä. Toimivaan parisuhteeseen mahtuu myös erimielisyyksiä ja omaa tilaa. Olennaista on oppia säätelemään tahtonsa ja tunneilmaisujensa voimakkuutta.

Voit opetella sopivaa jämäkkyyttä tarkkailemalla, vastaatko kumppanillesi useimmiten kyllä vai ei. Kroonisen kieltäytyjän kannattaa opetella joustavuutta, myöntyjän taas ilmaista omat rajansa ja halunsa.

6. Varatkaa tunti viikossa toisillenne

Mitä hektisempää arki on, sitä tärkeämpää on yhteinen aika. Parisuhteelle kannattaakin varata edes yksi tunti viikosta. Kalenteriin merkitty yhteinen hetki voi olla myös etääntyneelle parille matalan kynnyksen tapa aloittaa uudelleen toisiinsa tutustuminen.

Yhteisen tunnin voi käyttää puhumiseen, seksiin, treffeillä käymiseen tai sylikkäin makoiluun. Hetkeen kannattaa suhtautua samalla kunnioituksella kuin töihin, sillä rakkaus ei pysy elossa, ellei pari hoida sitä ja pysy kartalla toistensa mielenliikkeistä.

Pariskunta viihtyy yhdessä

7. Hakekaa suuriin ongelmiin apua

Parisuhdeaika, puhuminen ja kuunteleminen eivät riitä aina selvittämään ongelmia. Suhde on kuitenkin mahdollista pelastaa pariterapiassa.

Terapiassa selvitetään vaikeuksien syitä, kehitetään konkreettisia ratkaisuja ongelmiin ja etsitään kadonnutta puheyhteyttä. Terapeutin läsnäolo voi estää keskustelun suistumisen riitelyksi. Vaikeista tunteista voi olla helpompi kertoa kumppanille, kun terapeutti tukee tilannetta ja esittää lisäkysymyksiä.

Ulkopuolinen voi myös havaita suhteessa asioita, joita pari ei huomaa. Terapeutti voi esimerkiksi auttaa näkemään kumppanin hyvät puolet ja puolisoita yhdistävät asiat.

Akuuttia apua parisuhdekriisiin saa esimerkiksi Väestöliiton neuvontapuhelimesta ja nettivastaanotolta. Osa seurakunnista ja kunnista tarjoaa maksutonta pariterapiaa, ja yksityisiä terapeutteja voi etsiä kotipaikkakunnaltaan Suomen pariterapiayhdistyksen kautta.

Lähteet: Dunderfelt, Tony: Iloiseksi – Nykyajan parisuhteen huimat mahdollisuudet (2017, Dialogia), Psychology Today, Väestöliitto

Kommentoi

Kommentoi juttua: Ovatko sukset ristissä parisuhteessa? Näin avaat solmuja ja voitat vaikeudet

Sinun täytyy kommentoidaksesi.