Suhteet

6 syytä, miksi olet onnekas, jos kasvoit perheesi ainoana lapsena – psykologi kertoo, mitkä piirteet korostuvat ainoissa lapsissa

Psykologi Leea Mattila painottaa, että perheen lapsilukua enemmän ihmisen kehittymiseen vaikuttaa kuitenkin geenit ja vuorovaikutussuhteiden laatu.

Kasvoitko perheesi ainoana lapsena? Oletko koskaan miettinyt, miten se näkyy persoonassasi tai vahvuuksissasi?

Psykologi Leea Mattilan mukaan perheen ainoat lapset eivät välttämättä eroa paljoa lapsista, joilla on sisaruksia. Lasten temperamentit ovat erilaisia ja tyyli, jolla lapsi kasvatetaan, vaihtelee. Ihmisen kehittyminen on enemmän riippuvaista geeneistä ja vuorovaikutussuhteiden laadusta kuin sisarusten tai vaikka harrastusten määrästä.

”Tärkeintä on tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö, jossa elää. Tällöin lapsi saa kehittyä oman kasvupotentiaalinsa mittaan”, Mattila toteaa. 

On kuitenkin asioita, jotka saattavat oikeissa olosuhteissa korostua ainoalla lapsella. Nämä kuusi vahvuutta voivat näkyä sinussa ja elämässäsi, jos olet perheesi ainoa lapsi. 

1. Vastuuntunto ja itsenäisyys

Ainoilla lapsilla korostuvat persoonallisuuden piirteinä vastuuntunto ja itsenäisyys. Nuorella iällä lapset oppivat hyväksymään vastuuta, sillä heillä ei ole sisaruksia, joiden kesken vastuu yleensä jakautuu tasaisemmin.

Samat piirteet korostuvat usein myös sisarussarjassa kasvavilla esikoisilla. Kun sisaruksia syntyy, huomio jakautuu, ja esikoiselta saatetaan huomaamattakin vaatia enemmän.

Ihmisen kasvaminen vastuuntuntoiseksi ja itsenäiseksi vaatii monta asiaa ympärilleen. Lapsi tarvitsee hoivaajan, joka pitää hänen kokemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan arvokkaina. Tämä ei tietenkään välttämättä ole suoraa seurausta siitä, että on perheen ainoa lapsi.

2. Tunne-elämän kyvyt ja itsetunto

Turvallinen lapsuus voi korostua ainoilla lapsilla tunne-elämän voimavaroina ja hyvänä itsetuntona.

Ainoan lapsen vanhemmilla on mahdollisesti paremmat resurssit lapsen tukemiseen, säätelyyn ja hoivaamiseen, kun huomio kohdistuu kokonaan ainoaan lapseen. Turvallinen tunnesuhde luo lapselle tunne-elämän voimavaroja.

Lue myös: Kehuja kehiin! Puhu itsestäsi kauniisti ja muut keinot, joilla kasvatat lapsellesi hyvän itsetunnon

Isä antaa pojalle vauhtia keinussa ja molemmat nauravat.
© iStockphoto

3. Läheiset välit vanhempiin

Ainoat lapset saattavat olla todella läheisissä väleissä vanhempiensa kanssa, kun perhe on pieni.

Sisarusten välillä vallitsevan kilpailullisuuden puuttuminen takaa ainoalle lapselle perheessä ykkösen aseman, josta hänen ei tarvitse olla huolissaan.

Ainoa lapsi saa mahdollisesti kaikki läheiset mukaan tärkeisiin hetkiinsä. Vanhemmat eivät jakaudu sisarusten kesken. Esimerkiksi toisen sisaruksen harrastuksiin vieminen voi olla este osallistua toiseen tapahtumaan.

”Ainoalla lapsella voi olla parempi kokemus vanhempien läsnäolosta, mikäli vanhemmat ovat aktiivisesti käytännössä ja tunnetasolla osana tekemistä.”

4. Yksin olemisen taito

Ainoat lapset voivat olla tottuneet keksimään itselleen virikkeitä ja viihtyvät siksi mahdollisesti hyvin yksin.

Lapsen on koettava omat seikkailunsa ja kokemuksensa yksin ja tämä voi parhaassa tapauksessa tehdä heistä rohkeampia ja itsenäisempiä.

Ainut lapsi voi alkaa rakentaa ystävyyssuhteista eräänlaista perhettä ja valita heidät itse osaksi elämäänsä.

5. Mielikuvitus ja luovuus kukkivat

Ainoat lapset kehittävät itse leikkejä ja pelejä saadakseen aikansa kulumaan. Yksin puuhastelu auttaa mielikuvitusta ja luovuutta kehittymään.

Luovuutta tarvitaan ongelmanratkaisutilanteissa ja se on myös oivallinen voimavara tunteiden ilmaisun ja käsittelyn kanavana.

6. Taloudellinen asema

Ainoilla lapsilla on parempi taloudellinen asema kuin lapsilla, joilla on sisaruksia, sillä vanhemmilla on enemmän resursseja tarjottavana.

Ainoa lapsi perii myös vanhempansa itse, jos on jotakin perittävää. Pesänjako ja vanhempien hoitosuunnitelmat voivat usein aiheuttaa riitoja sisarusten välille.

”Tällaiset erimielisyydet jäävät pois, kun on ainut lapsi ja voi itse tehdä päätöksiä parhaalla katsomallaan tavalla.”

Lue myös: Kuka hoitaa ikääntyvät vanhemmat? Terapeutti kertoo, miten jakoi hoitovastuun siskonsa kanssa, kun muistisairaus iski isään ja äitiin

Kommentoi

Kommentoi juttua: 6 syytä, miksi olet onnekas, jos kasvoit perheesi ainoana lapsena – psykologi kertoo, mitkä piirteet korostuvat ainoissa lapsissa

Sinun täytyy kommentoidaksesi.